Miljövård

Nämnden för tekniska tjänster är kommunal miljövårdsmyndighet i Larsmo. Miljövårdens målsättning är att trygga en hälsosam och trivsam miljö för invånarna samt bevara naturens mångfald. En bra och hälsosam livsmiljö är alla invånares rättighet och kommunen skall å sin sida trygga förverkligandet av denna rättighet. Miljövårdens uppgifter är i första hand myndighetsuppgifter som grundar sig på miljövårdens tillstånds- och övervakningssystem. Till verksamheten hör också allmänna uppgifter om planering, uppföljning av miljöns skick samt förebyggande verksamhet.

Den speciella skärgårds- och strandnaturen i Larsmo är en hemvist för många sällsynta djur och växter. Enligt naturskyddslagen ingår det i kommunens uppgifter att främja naturskyddet. 

Larsmosjöns vattennivå
tfn 0204 168728 (automatisk uppdatering)

Havsvattenståndet

Nejdens klimatstrategi

[contact_member,name="Jennie Wikström",id=102,details=Name-Designation-Phone-MobilePhone-Email]

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 11:11)