Avfallshantering

Larsmo är delägare i Ekorosk Ab. Företaget handhar kommunernas avfallshanteringsuppgifter. Anslutning till ordnad transport är obligatorisk.

Hushållsavfall sorteras i bioavfall (matrester utan förpackning,tepåsar och kaffesump med filter) och energiavfall (Blöjor och bindor, smutsiga kartong- och plastförpackningar, bakplåtspapper, använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band, smutsiga livsmedelsförpackningar, damm och dammsugarpåsar). Bioavfall sätts i separat avfallskärl. Påsarna sätts i privata sopkärl eller ett hyrsopkärl för organiserad transport till Ekorosk. Avfallspåsar skall inte placeras bredvid en full soptunna.

Återvinnbart avfall som glas, papper och mindre metallskrot förs till närmaste Ekopunkt. Annat större avfall transporteras till återvinningsstationen.

Problemavfall som spillolja, batterier, gammal målfärg och sprayburkar transporteras till återvinningsstationen eller direkt till Ekorosk i Pirilö. Inget problemavfall får kastas i naturen. Markägare kan bli ansvariga för rensning av ett nedsmutsat område. 

Enligt de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna är det inte tillåtet att bränna annat avfall än obehandlat trä och rent papper i samband med uppvärmning av fastigheten. Öppen förbränning av avfall i tunna är förbjudet. 

Avfallshanteringen på sommarstället sköts enligt samma principer. För kortare vistelser kan ett sopkärl hyras av en soptransportör. Ekorosk informerar om vilken transportör som kör i området. Man kan naturligtvis också ta med sig soporna hem till det ordinarie kärlet.

Nämnden för tekniska tjänster övervakar att avfallshanteringen i kommunen sköts rätt. I den gemensamma avfallsnämnden behandlas ansökningar om undantag från ordnad transport. Miljöinspektören granskar ansökningar om undantag från ordnad transport och informerar om hur man kan förbättra avfallshanteringen.

Avfallshanteringsföreskrifter 2018

Info om Ekorosk

Ab Ekorosk Oy
Spituholmsvägen 90
68600 Jakobstad

Öppethållningstider:
Måndagar 8.00-20.00, tisdag-fredag kl. 8-18, lördagar 9.00-15.00.
Mottagningshallen för farligt avfall 8.00-16.00.

Återvinningsstationen i Larsmo på Gammelhagens industriområde (Granvägen 3) är öppen tisdagar kl. 11.30-18.00 och första lördagen i månaden kl. 9.00-13.00.

Ekopunkter i Larsmo:

1. Strandboden, Assarskärsvägen 1
2. Grill 57, Bosundvägen 57 A
3. Fagernäs, Marieholmsvägen 1
4. Furuholmen, Villavägen
5. Vikarholmen, Sundvägen
6. Näs, Kärlekavägen
7. Holm skola, Kackurvägen 10
(8. Bosund båthamn, endast sommartid)

www.ekorosk.fi

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 11:12)