Allmänt anmälningsförfarande

Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen påminner om miljötillståndsförfarandet och tillämpas på vissa verksamheter med liten miljöpåverkan, som bland annat djurstallar, sågverk, vissa upplag för farliga kemikalier samt vissa verksamheter som tillverkar livsmedel och foder.  Anmälan ska lämnas in till miljömyndigheten senast 120 dagar innan verksamheten inleds.

 

Länk till anmälningsblankett för djurstallar: https://www.miljo.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Allmant_anmalningsforfarande_enligt_MSL/Djurstallar

(Sidan uppdaterad 18.02.2019, kl 15:04)