Marktäktstillstånd

Marktäktstillstånd behövs för tagande av sten, grus, sand, lera och mull för borttransport, lagring eller förädling i kommersiellt syfte. Ansökan om tillstånd för marktäkt lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten.  

Marktäktstillstånd behövs inte för täkt av marksubstanser på egen mark för vanlig husbehovsförbrukning i anslutning till boende eller jord- och skogsbruk. En anmälan om husbehovstäkt ska dock lämnas in till miljövårdsmyndigheten om man har för avsikt att ta mer än 500 fasta kubikmeter marksubstanser. Om man planerar att ta marksubstanser för husbehov på grundvattenområde ska miljövårdsmyndigheten alltid kontaktas.

(Sidan uppdaterad 18.02.2019, kl 14:15)