Registreringsförfarande

Distributionsstationer för flytande bränslen, mindre energiproducerande anläggningar, asfaltstioner, kemiska tvättinrättningar, verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel samt permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter är registreringspliktiga verksamheter enligt miljöskyddslagen. Registreringsanmälan ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast 60 dagar innan verksamheten inleds.

(Sidan uppdaterad 18.02.2019, kl 14:19)