Nya radhuslägenheter uthyrs i Larsmo

Ett nytt högklassigt radhus med tio lägenheter färdigställs i mitten av augusti 2018 på Fagernäsvägen 29 i Larsmo.
Radhuset är i närheten av Sandlunden servicehem och planerat främst som seniorbostäder. Den huvudsakliga målgruppen är äldre personer som av olika anledningar är i behov av närhet till service.
Följande lägenheter lediganslås för uthyrning from den 01.09.2018.

• 2 st 2r+k, 60,5 m2 hyra 714 € / månad.
• 2 st 2r+k, 67,3 m2 hyra 795 € / månad.
• 6 st 3r+k, 68,4 m2 hyra 807 € / månad.

I hyran ingår värme och en bilplats under biltak.
Hushållsel och vatten betalas enligt förbrukning av hyresgästen. Som säkerhet skall hyresgästen tillställa hyresvärden en hyresgaranti / pantsättning på 500 €.

Bostadsansökan bör inlämnas senast den 05.03.2018.
Ytterligare information ger Jarl Rosenberg på tel 06-7857111.

Styrelsen för Fastighets Ab Larsmo bostäder

(16.02.2018, Kl 08:46)
Gå till "Boende & miljö"