Planer till påseende

Kommunfullmäktige godkände den 29.8.2018 följande planer:

- § 56 en revidering av Storströmmens detaljplan.
- § 57 en revidering och utvidgning av Näs detaljplan.
- § 58 en revidering och utvidgning av Holm detaljplan.
- § 59 en revidering och utvidgning av Bosund delgeneralplan.

De godkända planerna finns till påseende på kommunkansliet och webbsidan från den 6.9.2018.
Besvärstid 30 dagar.

Länk till planerna

 

 

(07.09.2018, Kl 11:50)
Gå till "Boende & miljö"