Delgeneralplaner

 
Bosund delgeneralplan (2018)
En revidering och utvidgning av Bosund delgeneralplan vann laga kraft den 12.10.2018
 
Fagernäs delgeneralplan (2018)
En revidering av Fagernäs delgeneralplan har vunnit laga kraft den 15.8.2018
 
Finnäs delgeneralplan (2018)
En revidering av Finnäs delgeneralplan har vunnit laga kraft den 15.8.2018
 
Västerby delgeneralplan (2017)
En revidering av Västerby delgeneralplan har vunnit laga kraft den 26.1.2017
 
Kackur-Sämskar delgeneralplan (2016)
En revidering av Kackur-Sämskar delgeneralplan har vunnit laga kraft den 1.7.2016
 
Delgeneralplan för centrumområde (2013)
En delgeenralplan över Holm centrumområde som har vunnit laga kraft 16.4.2013
(Sidan uppdaterad 14.05.2019, kl 09:58)