Detaljplaner

Nabbskata detaljplan (2022)

Del av Nabbskata detaljplan har vunnit laga kraft den 9.2.2022

Laxgrundet detaljplan (2021)

Laxgrundet detaljplan har vunnit laga kraft den 13.10.2021.

Storströmmen detaljplan (2020)

Del av Storströmmen detaljplan har vunnit laga kraft den 11.5.2020

Lilla Furuholmen detaljplan (2020)

Del av Lilla Furuholmen detaljplan har vunnit laga kraft till 11.05.2020.

Nabbskata detaljplan (2019)

Nabbskata detaljplan har vunnit laga kraft till alla delar den 18.12.2019.

Revidering och utvigning av Bosund detaljplan (2019)

Bosund detaljplan vann laga kraft 9.8.2019

Revidering och utvigning av Holm detaljplan (2019)

Holm detaljplan vann laga kraft den 1.2.2019

Revidering och utvigning av Gammelhagen detaljplan(2019)

Gammelhagen detaljplan vann laga kraft den 4.1.2019

Revidering av Storströmmen detaljplan (2018)

Storströmmen detaljplan vann laga kraft den 12.10.2018

Revidering och utvigning av Näs detaljplan (2018)

Näs detaljplan vann laga kraft den 12.10.2018

Vikarholmen detaljplan (2018)

Vikarholmen detaljplan har vunnit laga kraft den 21.3.2018.

Revidering av Bosund S detaljplan i kv 103 (2017)

Revidering av Bosund S detaljplan i kv 103 har vunnit laga kraft den 20.12.2017

Kvarnbacken detaljplan (2017)

Kvarnbacken detaljplan har vunnit laga kraft den 8.11.2017.

Kaptens detaljplan (2017)

Kaptens detaljplan i Bosund har vunnit laga kraft den 23.3.2017

Revidering och utvidgning av Bosund detaljplan (2017)

Revideringen och utvidgningen av Bosund detaljplan har vunnit laga kraft den 27.1.2017

Ändring av Hannula detaljplan (2016)

Revideringen av Hannula detaljplan har vunnit laga kraft den 13.1.2016

Lilla Tjuvörens detaljplan (2015)

Detaljplanen för Lilla Tjuvören och Tjuvörens östra del har vunnit laga kraft den 28.6.2015

Lilla Furuholmens detaljplan (2014)

Kommunfullmäktiges beslut av den 14.12.2011 gällande godkännande av en ändring och utvidgning av detaljplanen för Lilla Furuholmen (112,7 ha stort område) har vunnit laga kraft den 12.6.2014 i sin helhet eftersom inlämnade besvär i HFD har förkastats.

Murmästar detaljplan (2014)

Kommunfullmäktige godkände Murmästar detaljplan den 21.5.2014 § 18

Revidering och utvidgning av Holm detaljplan (2014)

Kommunfullmäktige godkände Holm detaljplan den 21.5.2014 § 19

Vidmossen detaljplan (2009)

Kommunfullmäktige godkände Vidmossen detaljplan den 22.04.2009 § 53

 

(Sidan uppdaterad 25.10.2022, kl 10:09)