Påseende

Lilla-Furuholmen och Storströmmen detaljplan, godkänd
Lilla-Furuholmenin ja Storströmmenin asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige godkände den 11.5.2020 följande planer:
-          § 22 en revidering på del av Lilla-Furuholmen detaljplan.
-          § 23 en revidering på del av Storströmmen detaljplan.
De godkända planerna finns till påseende på kommunkansliet och hemsidan från den 25.5.2020. Besvärstid 30 dagar.


Kunnanvaltuusto hyväksyi 11.5.2020 seuraavat kaavat:
-          § 22 Lilla-Furuholmen asemakaavan tarkistus.
-          § 23 Storströmmenin asemakaavan tarkistus.
Hyväksytyt kaavat ovat nähtävänä kunnankansliassa ja verkkosivuilla 25.5.2020 alkaen. Valitusaika 30 päivää.

Lilla-Furuholmen

Karta
Beskrivning
PDB

Lilla-Furuholmen

Kartta
Selostus 
OAS


Storströmmen 

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Utkast, bemötande
Bilaga 3 Föslag, bemötande


Storströmmen

Kartta
Selostus
Liite 1 OAS

Tidigare planer till påseende
Aikaisemmin nähtävänä olleet kaavat

Risö delgeneralplan, utkast
Risö osa-yleiskaava, luonnos

Ett utkast på Risö delgeneralplan finns till påseende under tiden 17.4-18.5.2020 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Risö osa-yleiskaavan luonnos on nähtävänä 17.4-18.5.2020 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Byggnadsinventering
Bilaga 4 Dimensioneringsprinciper
Bilaga 5 Arealer och byggplatser

 


Liite 1 OAS
Liite 3 Rakennusinventointi

 

Storgärdan delgeneralplan, utkast
Storgärdan osa-yleiskaava, luonnos

Ett utkast på Storgärdan delgeneralplan finns till påseende under tiden 17.4-18.5.2020 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Storgärdan osa-yleiskaavan luonnos on nähtävänä 17.4-18.5.2020 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Dimensioneringsprinciper
Bilaga 4 Arealer och byggplatserLiite 1 OAS
 

 

 

 

Laxgrundet detaljplan, utkast
Laxgrundetin asemakaava, luonnos

Ett utkast på Laxgrundet detaljplan finns till påseende under tiden 27.2-31.3.2020 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Laxgrundetin asemakaavan luonnos on nähtävänä 27.2-31.3.2020 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Selostus

 

 

Planläggningsöversikt // Kaavoituskatsaus

Planläggningsöversikten för Larsmo kommun framläggs till påseende under tiden 27.2-31.3.2020. Eventuella anmärkningar mot Planläggningsöversikten inlämnas till Planläggningssektionen under tiden planen är till påseende. Planerna finns för påseende på kommunkansliet samt på kommunens hemsidor.

Luodon kunnan kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville 27.2-31.3.2020. Mahdolliset huomautukset kaavoituskatsauksesta jätetään kaavoitusjaostolle kaavojen nähtävillä oloaikana. Kaavat ovat nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla.

Planläggningsöversikt
Karta

 

Nabbskata detaljplan - Nabbskata asemakaava

Kommunfullmäktiges beslut den 10.04.2017 § 27 gällande godkännande av Nabbskata detaljplan har vunnit laga kraft eftersom inlämnande besvär över beslutet förkastatats i Vasa förvaltningsdomstol 19.9.2018 samt i Högsta Förvaltningsdomstolen 13.11.2019.

Kunnanvaltuuston 10.4.2017 § 27 tekemä päätös Nabbskatan kaavoituksen hyväksymisestä on tullut lainvoimaiseksi, koska sekä Vaasan hallinto-oikeus 19.09.2018 että Korkein hallinto-oikeus 13.11.2019 ovat hylänneet valitetut valitukset.

Ändring av del av Lilla Furuholmen detaljplan, förslag
Lilla Furuholmen asemakaavan osan muutos, ehdotus

Ett förslag på ändring av del av Lilla Furuholmen detaljplan finns till påseende under tiden 20.11-30.12.2019 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Lilla Furuholmenin asemakaavan osan muutosehdotus on nähtävillä 20.11.-30.12.2019 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB

Selostus
Liite1 OAS

 

 

Storgärdan delgeneralplan, PDB
Storgärdan osayleiskaava, OAS


Ett PDB på Storgärdan delgeneralplan finns till påseende under tiden 20.11-4.12.2019 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Storgärdan osa-yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtäillä 20.11.-4.12.2019 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB
OAS

 

Risö delgeneralplan, PDB
Risö osayleiskaava, OAS

Ett PDB på revidering och förstoring av Risö delgeneralplan finns till påseende under tiden 20.11-4.12.2019 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Risö osayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 20.11.-4.12.2019 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB
OASStorströmmendetaljplan, förslag
Storströmmen asemakaava, ehdotus

Ett förslag på ändring av del av Storströmmen detaljplan finns till påseende under tiden 11.10-10.11.2019 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Storströmmenin asemakaavan osan muutoksen luonnos on nähtävänä 11.10-10.11.2019 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
PDB
Beskrivning
Bemötande, utkast

Selostus
OAS

Bosund detaljplan, godkänd
Bosund asemakaava, hyväksytty


Kommunfullmäktige i Larsmo har den 24.06.2019 § 45 godkänt en revidering och utvidgning av Bosund detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 28.06.2019 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 24.06.2019 § 45 hyväksynyt Bosundin asemakaavan pohjoisosan muutos ja laajennus. Kaava on nähtävänä 28.06.2019 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2A Naturinventering 2017
Bilaga 2B Naturinventering 2018
Bilaga-Liite 3A Bemötande utkastskedet
Bilaga-Liite 3B Bemötande förslagsskedet

Selostus

  

Storströmmendetaljplan, utkast
Storströmmen asemakaava, luonnos

Ett utkast på ändring av del av Storströmmen detaljplan finns till påseende under tiden 12.6-4.8.2019 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Storströmmenin asemakaavan osan muutoksen luonnos on nähtävänä 12.6-4.8.2019 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta

Beskrvining

Kaavaselostus

Bilaga1 PDB

Liite1 OAS

 

Bosund detaljplan, förslag
Bosund asemakaava, ehdotus

Ett förslag på en utvidgning och revidering på del av Bosund detaljplan framläggs för offentligt påseende under tiden 24.4-26.5.2019.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Muutos ja laajennus Bosundin asemakaavan ehdotukseen asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 24.4-26.5.2019.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2A Naturinventering2017
Bilaga2B Naturinventering2018
Bilaga3 Utlåtande - utkast

Selostus
Liite1 OAS

 

Bosund detaljplan, utkast
Bosund asemakaava, luonnos


Ett utkast på en utvidgning och revidering på del av Bosund detaljplan framläggs för offentligt påseende under tiden 20.2-23.3.2019.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Muutos ja laajennus Bosundin asemakaavan luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 20.3-23.8.2019.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2A Naturinventering 2017
Bilaga2B Naturinventering 2018 
Selostus
Liite 1 OAS

 

Planläggningsöversikt // Kaavoituskatsaus


Planläggningsöversikten för Larsmo kommun framläggs till påseende under tiden 20.2-23.3.2019. Eventuella anmärkningar mot Planläggningsöversikten inlämnas till Planläggningssektionen under tiden planen är till påseende. Planerna finns för påseende på kommunkansliet samt på kommunens hemsidor.

Luodon kunnan kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville 20.2-23.3.2019. Mahdolliset huomautukset kaavoituskatsauksesta jätetään kaavoitusjaostolle kaavojen nähtävillä oloaikana. Kaavat ovat nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla.

Planläggningsöversikt 2019
Karta
Kaavoituskatsaus 2019
Kartta

 

 

Gammelhagen detaljplan, godkänd
Gammelhagen asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 12.11.2018 § 91 godkänt en revidering av Gammelhagen detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 20.11.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 12.11.2018 § 91 hyväksynyt Gammelhagenin asemakaavan. Kaava on nähtävänä 20.11.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3a Bemötande, utkast
Bilaga 3b Bemötande, förslag
Selostus
Liite 1 OAS

 

Ändring av del av Lilla Furuholmen detaljplan, PDB
Lilla Furuholmen asemakaavan osan muutos, OAS

Ett PDB på ändring av del av Lilla Furuholmen detaljplan finns till påseende under tiden 9.11-23.11.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Lilla Furuholmenin asemakaavan osan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 9.11.-23.11.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB
OAS

 

Ändring av del av Storströmmen detaljplan, PDB
Storströmmenin asemakaavan osan muutos, OAS

Ett PDB på ändring av del av Storströmmen detaljplan finns till påseende under tiden 9.11-23.11.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Storströmmenin asemakaavan osan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 9.11.-23.11.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB
OAS


Gammelhagen detaljplan, förslag
Gammelhagen asemakaava, ehdotus

Ett förslag för Gammelhagen detaljplan framläggs för offentligt påseende under tiden 5.10-5.11.2018. Ev anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Gammelhagen asemakaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 5.10.-5.11.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventeringen
Bilaga 3a Bemötande - utkast
Selostus
Liite 1 OAS


Holm detaljplan, godkänd
Holm asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 29.08.2018 godkänt en revidering av Holm detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 06.09.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 29.08.2018 hyväksynyt Holm asemakaavan. Kaava on nähtävänä 06.09.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2 Naturinventering
Bilaga3A Bemötande, utkast
Bilaga3B Bemötande, förslag
Bilaga4 Illustrationsbilder
Bilaga5 Byggnadsinventering
Selostus
Liite1 OAS

 

Bosund delgeneralplan, godkänd
Bosund osa-yleiskaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 29.08.2018 godkänt en revidering och utvidgning av Bosund delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 6.9.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 29.08.2018 hyväksynyt Bosund osa-yleiskaavan laajennuksen. Kaava on nähtävänä 6.9.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2 Naturinventering
Bilaga3 Kulturmiljö
Bilaga4 Dimensioneringsprinciper
Bilaga5 Dimensioneringstabell
Bilaga6 Utlåtande, utkast
Bilaga7 Utlåtande, förslag
Selostus
Liite1 OAS
Liite3 Kulttuuriympäristö

 

Storströmmen detaljplan, godkänd
Storströmmen asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 29.08.2018 godkänt en revidering av Storströmmen detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 06.09.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 29.08.2018 hyväksynyt Storströmmenin asemakaavan. Kaava on nähtävänä 06.09.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB-OAS
Bilaga2 Bemötande, förslag
Selostus

 

 

Näs detaljplan, godkänd
Näs asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 29.08.2018 godkänt en revidering av Näs detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 06.09.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 29.08.2018 hyväksynyt Näs asemakaavan. Kaava on nähtävänä 06.09.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2 Bemötande, förslag
Selostus

 

 

Fagernäs delgeneralplan // Finnäs delgeneralplan
Fagernäs osa-yleiskaava // Finnäs osa-yleiskaava

Kommunfullmäktige godkände en utvidgning och revidering av Fagernäs delgeneralplan den 25.6.2018 § 46 samt en utvidgning och revidering av Finnäs delgeneralplan den 25.6.2018 § 47.
Planerna har vunnit laga kraft den 15.8.2018.

Kunnanvaltuuston 25.6.2018 § 46 hyväksymä Fagernäs osaylesikaavan laajennus ja 25.6.2018 § 47 hyväksymä Finnäs osaylesikaavan laajennus ovat saaneet lainvoiman 15.8.2018.

Utvidgning av Fagernäs delgeneralplan, godkänd
Fagernäsin osa-yleiskaavan laajennus, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 25.06.2018 godkänt en revidering och utvidgning av Fagernäs delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 29.6.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 25.06.2018 hyväksynyt Fagernäs osa-yleiskaava laajennus. Kaava on nähtävänä 29.6.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Bemötande PDB
Bilaga 3 Naturinventering
Bilaga 4 Byggnadsinventering
Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper
Selostus
Bilaga 6 Dimensioneringstabell
Bilaga 7 Bemötande, utkast
Bilaga 8 Arkeologi
Bilaga 9 Bemötande, förslag

 

 

Utvidgning av Finnäs delgeneralplan, godkänd
Finnäsin osa-yleiskaavan laajennus, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 25.06.2018 godkänt en revidering och utvidgning av Finnäs delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 29.6.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 25.06.2018 hyväksynyt Finnäsin osa-yleiskaava laajennus. Kaava on nähtävänä 29.6.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Bemötande, PDB
Bilaga 3 Byggnadsinventering
Bilaga 4 Naturinventering
Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper
Kaavaselostus
Bilaga 6 Dimensioneringstabell
Bilaga 7 Bemötande, utkast
Bilaga 8 Arkelogi
Bilaga 9 Bemötande, förslag

 

 

Holm detaljplan, förslag
Holm asemakaava, ehdotus

Ett förslag till Holm detaljplan framläggs för offentligt påseende under tiden 20.6-9.8.2018.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden. Ett informationsmöte för intressenter på Holm detaljplan hålls den 27.6 kl 17:00 vid kommungården.

Holm asemakaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 20.6-9.8.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana. Holmin asemakaavan osallisille järjestetään tiedotustilaisuus kunnantalolla 27.6 kl 17:00.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Bemötande, utkast
Bilaga 4 Illustrationsbilder
Selostus
Liite 1 OAS

 

 

Bosund delgeneralplan, förslag
Bosund osa-yleiskaava, ehdotus

Ett förslag till Bosund delgeneralplan framläggs för offentligt påseende under tiden 20.6-9.8.2018.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Bosundin osa-yleiskaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 20.6-9.8.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Kulturmiljö
Bilaga 4 Dimensioneringsprinciper
Bilaga 5 Dimensioneringstabell
Bilaga 6 Bemötande, utkast
Selostus
Liite 1 OAS
Liite 3 Kultuuriympäristö

 

Storströmmen detaljplan, förslag
Storströmmen asemakaava, ehdotus

Ett förslag till Storströmmen detaljplan framläggs för offentligt påseende under tiden 20.6-9.8.2018.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Storströmmen asemakaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 20.6-9.8.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB-OAS
Selostus

 

Gammelhagen detaljplan, utkast
Gammelhagen asemakaava, luonnos

Ett utkast för Gammelhagen detaljplan framläggs för offentligt påseende under tiden 8.6-9.7.2018.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Gammelhagen asemakaavan luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 8.6-9.7.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Selostus
Liite 1 OAS

 

 

Näs detaljplan, förslag
Näs asemakaava, ehdotus


Ett förslag för Näs detaljplan framläggs för offentligt påseende under tiden 8.6-9.7.2018.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Näs asemakaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 8.6-9.7.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB-OAS
Selostus

 

 

Bosund delgeneralplan, utkast
Bosund osayleiskaava, luonnos

Ett utkast för Bosund delgeneralplan framläggs för offentligt påseende under tiden 18.4-18.5.2018.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Bosundin osayleiskaavan luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 18.4-18.5.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2 Naturinventering
Bilaga3 Kulturmiljö
Bilaga4 Dimensioneringsprinciper
Bilaga5 Dimensioneringstabell
Selostus
Liite1 OAS
Liite3 Kulttuuriympäristö

 

 

Revidering av Storströmmen detaljplan, PDB
Storströmmenin asemakaavan muutos, OAS


Ett andra PDB på revidering av Storströmmen detaljplan finns till påseende under tiden 18.04.2018-02.05.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Storströmmenin asemakaavamuutoksen toinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 18.04.2018-02.05.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB - OAS

 

Bosund delgeneralplan, infomöte
Bosund osayleiskaava, tiedotustilaisuus

Ett informationstillfälle där utkastet presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den:

- Bosund delgeneralplan 16.4.2018 kl 16:30 på kommunkansliet.

Asemakaavaehdotuksen esittely- ja tiedotustilaisuus järjestetään maanomistajille ja muille kiinnostuneille:

- Bosund osa-yleiskaava 16.4.2018 klo 16:30 kunnantalolla.

Finnäs delgeneralplan, förslag
Finnäs osayleiskaava, ehdotus

Ett förslag för Finnäs delgeneralplan framläggs för offentligt påseende under tiden 16.3-16.4.2018.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Finnäsin osayleiskaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 16.3.–16.4.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB/OAS
Bilaga 2 Bemötande utkast
Bilaga 3 Byggnadsinventering
Bilaga 4 Naturinventering
Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper
Selostus
Bilaga 6 Dimensioneringstabell
Bilaga 7 Bemötande förslag
Bilaga 8 Arkeologi

 

 

Fagernäs delgeneralplan, förslag
Fagernäs osayleiskaava, ehdotus

Ett förslag för Fagernäs delgeneralplan framläggs för offentligt påseende under tiden 16.3-16.4.2018.Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Fagernäsin osayleiskaavan ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 16.3–16.4.2018.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Bemötande PDB
Bilaga 3 Naturinventering
Bilaga 4 Byggnadsinventering
Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper
Selostus
Liite 1 OAS
Bilaga 6 Dimensioneringstabell
Bilaga 7 Bemötande utkast
Bilaga 8 Arkeologi

 

 

Näs detaljplan, PDB - korrigering
Näsin asemakaava, OAS - korjaus

Ett korrigerat PDB på revidering av och utvidgning av Näs delgeneralplan finns till påseende under tiden 16.3-31.3.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Korjattu Näsin osayleiskaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 16.3-31.3.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB - OAS

 

Revidering och utvidning av Holm detaljplan, utkast
Holmin asemakaavan muutos ja laajennus, luonnos

Ett utkast på revidering och utvidgning av Holm detaljplan finns till påseende under tiden 28.2-31.3.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Holmin asemakaavan muutos ja laajennus  on nähtävänä 28.2-31.3.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2 Naturinventering
Selostus
Liite1 OAS

 

 

Planläggningsöversikt // Kaavoituskatsaus

Planläggningsöversikten för Larsmo kommun framläggs till påseende under tiden 28.2-31.3.2018. Eventuella anmärkningar mot Planläggningsöversikten inlämnas till Planläggningssektionen under tiden planen är till påseende. Planerna finns för påseende på kommunkansliet samt på kommunens hemsidor.

Luodon kunnan kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville 28.2-31.3.2018. Mahdolliset huomautukset kaavoituskatsauksesta jätetään kaavoitusjaostolle kaavojen nähtävillä oloaikana. Kaavat ovat nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla.

Planläggningsöversikt
Kaavoituskatsaus
Karta

Fagernäs och Finnäs delgeneralplan, infomöte
Fagernäs ja Finnäs osayleiskaava, tiedotustilaisuus

Ett informationstillfälle där förslaget presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den:

- Fagernäs delgeneralplan 14.3.2018 kl 17:00 på kommunkansliet.
- Finnäs delgeneralplan 14.3.2018 kl 18:15 på kommunkansliet.

Asemakaavaehdotuksen esittely- ja tiedotustilaisuus järjestetään maanomistajille ja muille kiinnostuneille:

- Fagernäs osa-yleiskaava 14.3.2018 klo 17:00 kunnantalolla.
- Finnäs osa-yleiskaava 14.3.2018 klo 18:15 kunnantalolla.

 

Näs detaljplan, PDB
Näsin asemakaava, OAS

Ett PDB på revidering av och utvidgning av Näs delgeneralplan finns till påseende under tiden 28.2-14.3.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Näsin osayleiskaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 28.2-14.3.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB

Utvidgning av Vikarholmen detaljplan, godkänd 
Vikarholmenin asemakaavan laajennuso, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 29.01.2018 godkänt en utvidgning av VIkarholmen detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 7.2.2018 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 29.01.2018 hyväksynyt Vikarholmenin asemakaavan laajennus. Kaava on nähtävänä 7.2.2018 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga2 PDB-OAS
Bilaga3 Naturinventering
Bilaga4 Kommunalteknik
Bilaga5 Byggnadsinventering
Bilaga5 Rakennusinventointi
Selostus
Bilaga6 Åsikter och utlåtanden - utkast
Bilaga6 Vastineet ja mielipiteet - luonnos
Bilaga7 Åsikter och utlåtande - förslag
Bilaga7 Vastineet ja mielipiteet - ehdotus

 

 

Holm detaljplan, infomöte
Holmin asemakaava, tiedotustilaisuus

Ett informationstillfälle där utkastet presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den 8.3.2018 kl 18:00 på kommunkansliet:

Asemakaavaehdotuksen esittely- ja tiedotustilaisuus järjestetään maanomistajille ja muille kiinnostuneille 8.3.2018 klo 18:00 kunnantalolla.

Bosund delgeneralplan, PDB
Bosund osayleiskaava, OAS

Ett PDB på revidering av Bosund delgeneralplan finns till påseende under tiden 22.12.2017-7.1.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Bosundin osayleiskaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 22.12.2017-7.1.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB - OAS

Gammelhagen detaljplan,PDB
Gammelhagen osayleiskaava, OAS

Ett PDB på revidering av Gammelhagen detaljplan (industriområde) finns till påseende under tiden 22.12.2017-7.1.2018 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Gammelhagen asemakaavan (teollisuusalue) muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 22.12.2017-7.1.2018 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB - OAS

 

 

Fagernäs delgeneralplan, utkast
Fagernäs osayleiskaava, luonnos

Ett utkast för Fagernäs delgeneralplan framläggs för offentligt påseende under tiden 1.12-31.12.2017.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Fagernäsin osayleiskaavan luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 1.12.–31.12.2017.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta Beskrivning
Bilaga 1 PDB Liite 1 OAS
Bilaga 2 Bemötande PDB Selostus
Bilaga 3 Naturinventering  
Bilaga 4 Byggnadsinventering  
Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper  
Bilaga 6 Dimensioneringstabell  

 

 

Finnäs delgeneralplan, utkast
Finnäs osayleiskaava, luonnos

Ett utkast för Finnäs delgeneralplan framläggs för offentligt påseende under tiden 1.12-31.12.2017.
Ev. anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Finnäsin osayleiskaavan luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 1.12.–31.12.2017.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa kaavoitusjaostolle nähtävillä oloaikana.

Karta Beskrivningen
Bilaga 1 PDB Liite 1 OAS
Bilaga 2 Bemötande Selostus 
Bilaga 3 Byggnadsinventering  
Bilaga 4 Naturinventering  
Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper  
Bilaga 6 Dimensioneringstabell  

 

  

Revidering av Storströmmen detaljplan, PDB
Storströmmenin asemakaavan muutos, OAS

Ett PDB på revidering av Storströmmen detaljplan finns till påseende under tiden 1-12.12.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Storströmmenin asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 1.12-15.12.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB/OAS

 

 

Fagernäs och Finnäs delgeneralplan, infomöte
Fagernäs ja Finnäs osayleiskaava, tiedotustilaisuus

Ett informationstillfälle där utkastet presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den:

- Fagernäs delgeneralplan 30.11.2017 kl 16:30 på kommunkansliet.
- Finnäs delgeneralplan 30.11.2017 kl 17:45 på kommunkansliet.

Asemakaavaehdotuksen esittely- ja tiedotustilaisuus järjestetään maanomistajille ja muille kiinnostuneille:

- Fagernäs osa-yleiskaava 30.11.2017 klo 16:30 kunnantalolla.
- Finnäs osa-yleiskaava 30.11.2017 klo 17:45 kunnantalolla.

Kvarnbacken detaljplan - Kvarnbacken asemakaava

Kvarnbacken detaljplan som kommunfullmäktige godkände den 18.09.2017 har vunnit laga kraft den 8.11.2017. 

Kunnanvaltuuston 18.09.2017 hyväksymä Kvarnbacken asemakaava on saanut lainvoiman 8.11.2017.

 

Bosund S kv 103 detaljplan, godkänd
Bosund S kv 103 asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 16.10.2017 godkänt tomterna 7-10 i kvarter 103 på Bosund S detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 3.11.2017 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 16.10.2017 hyväksynyt asemakaavan muutos Bosund S kortteli 103 tontti 7-10. Kaava on nähtävänä 3.11.2017 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta  
Beskrivning Selostus
Bilaga1 PDB Liite 1 OAS
Bilaga 2A // Liite 2A Bemötande-utkast
Bilaga 2B // Liite 2B Bemötande - förslag

 

 

Utvidgning av Vikarholmen detaljplan - Vikarholmenin asemakaavan laajennus

Ett förslag på en utvidgning av Vikarholmen detaljplan finns till påseende under tiden 11.10-10.11.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Vikarholmenin asemakaavan ehdotus on nähtävänä 11.10-10.11.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta  
Beskrivning Selostus
Bilaga 2 PDB-OAS Bilaga 5 Byggnadsinventering
Bilaga 3 Naturinventering Liite 5 Rakennusinventointi
Bilaga 4 Kommunalteknik Bilaga 6 Bemötande, utkast
  Liite 7 Vastineet, luonnos

 

 

Kvarnbacken detaljplan // Kvarnbacken asemakaava

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 18.9.2017 godkänt Kvarnbacken detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 27.09.2017 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt Kvarnbacken asemakaavan. Kaava on nähtävänä 27.9.2017 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta  
Beskrivning Selostus
Bilaga1 PDB Liite 1 OAS
Bilaga2a Kulturmiljö Liite 2a Kultuuriympäristö
Bilaga2b Byggnadsinventering  Liite 2b RAkennusinventointi
Bilaga3 Naturinventering Bilaga6/Liite6 Bemötande utkast 
Bilaga4/Liite4 Trafikgranskning Bilaga7/Liite7 Bemötande förslag
Bilaga5 Myndighetsmöte  

 

Vikarholmen detaljplan, infomöte
Vikarholmenin asemakaava, tiedotustilaisuus

Ett informationstillfälle där förslaget presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den 10.10.2017 kl 16:30 på kommunkansliet.

Asemakaavaehdotuksen esittely- ja tiedotustilaisuus järjestetään maanomistajille ja muille kiinnostuneille 10.10.2017 klo 16.30 kunnantalolla.

Bosund S kv 103 detaljplan, förslag
Bosund S kv 103 asemakaava, ehdotus

Ett förslag på revidering på del av Bosund S del av kvarter 103 och tomt 7-10 detaljplan finns till påseende under tiden 23.8-23.9.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Asemakaavan muutos Bosund S kortteli 103 tontti 7-10 ehdotus on nähtävänä 23.8-23.9.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta  
PDB  OAS
Beskrivning  Selostus
Bemötande  

 

Revidering och utvidning av Holm detaljplan, PDB
Holmin asemakaavan muutos ja laajennus, OAS

Ett PDB på revidering och utvidgning av Holm detaljplan finns till påseende under tiden 23.8-6.9.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Holmin saemakaavan muutos ja laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 23.8-6.9.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB  OAS

 

Nabbskata detaljplan - Nabbskata asemakaava

Nabbskata detaljplan som kommunfullmäktige godkände den 10.04.2017 har vunnit laga kraft den 27.6.2017 utom till de delar som är underkastade besvär.

Karta - Kartta

Nabbskata detaljplan - Nabbskata asemakaava

Kommunstyrelsen i Larsmo beslöt den 5.6.2017 (med stöd av MBL 201 §) att Nabbskata detaljplan träder i kraft förutom på de områden som berörs av de besvär som inlämnats. Karta över vilka områden som undantas finns för påseende på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30. De områden som berörs av besvär och där planen inte träder i kraft är: Kvarter 203, 204, 205, 206 och 207 samt intill liggande två större VL-områden samt ett MT-område och ett VL- och ett W-område söder om kvarter 200.

Luodon kunnanhallitus päätti 5.6.2017 (MRL 201 §:n nojalla), että Nabbskatan asemakaava tulee voimaan lukuun ottamatta valituksenalaisia alueita. Kartta kyseisistä alueista on nähtävänä Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30. Valituksenalaiset alueet joilla kaava ei astu voimaan ovat: Korttelit 203, 204, 205, 206 ja 207 sekä viereiset kaksi suurempaa VL-aluetta sekä yksi MT-alue ja yksi VL- ja yksi W-alue kortteli 200:n eteläpuolella.

Karta - Kartta

Revidering och utvidgning av Kvarnbacken detaljplan - Kvarnbacken asemakaavan tarkistus ja laajennus

Ett förslag på revidering och utvidgning av Kvarnbacken detaljplan finns till påseende under tiden 19.5-18.6.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Ehdotus on nähtävänä 19.5-18.6.2017 (Kvarnbacken asemakaavan tarkistus ja laajennus) kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

 Karta  
 Beskrivning   Selostus
 Bilaga 1 PDB  Liite 1 OAS
 Bilaga 2a Kulturmiljöutredning  Liite 2a Kulttuuriympäristöselvitys
 Bilaga 2b Byggnadsinventering  Liite 2b Rakennusinventointi
 Bilaga 3 Naturinventering  Bilaga 5 Myndighetsmöte
 Bilaga 4 Trafikgranskning  Bilaga 6 Bemötande utkastskede

 

Utvidgning av Vikarholmen detaljplan - Vikarholmenin asemakaavan laajennus

Ett utkast på en utvidgning av Vikarholmen detaljplan finns till påseende under tiden 19.5-18.6.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Vikarholmenin asemakaavan luonnos on nähtävänä 19.5-18.6.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

 Karta  
 Beskrivning  
 Bilaga 2 PDB/OAS  
 Bilaga 3 Naturinventeringen  
 Bilaga 4 Vatten&Avlopp  

 

Bosund S kv 103 detaljplan, utkast
Bosund S kv 103 asemakaava, luonnos

Ett utkast på revidering på del av Bosund S del av kvarter 103 och tomt 7-10 detaljplan finns till påseende under tiden 27.4-11.5.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Asemakaavan muuton Bosund S kortteli 103 tontti 7-10 luonnos on nähtävänä 27.4-11.5.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta  
PDB  OAS

 

 

Revidering och utvidgning av Fagernäs delgeneralplan, PDB
Fagernäsin osayleiskaavan päivitys ja laajennus, OAS

Ett PDB på revidering och utvidgning av Fagernäs delgeneralplan finns till påseende under tiden 27.4-11.5.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Fagernäsin osayleiskaavan päivitys ja laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 27.4-11.5.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB  OAS

 

Revidering och utvidgning av Finnäs delgeneralplan, PDB
Finnäsin osayleiskaavan päivitys ja laajennus, OAS

Ett PDB på revidering och utvidgning av Finnäs delgeneralplan finns till påseende under tiden 27.4-11.5.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Finnäsin osayleiskaavan päivitys ja laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 27.4-11.5.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB OAS

 

 

Nabbskata detaljplan // Nabbskata asemakaava

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 10.4.2017 godkänt Nabskata detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 13.04.2017 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 10.4.2017 hyväksynyt Nabbskata asemakaavan. Kaava on nähtävänä 13.4.2017 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää. 

Karta  
Beskrivning - Selostus  Bilaga 6 Vatten och avloppsledningar
Bilaga 2 PDB-OAS  Bilaga 7 Bemötande, utkast1
Bilaga 3 Naturinventering  Bilaga 8 Bemötande, utkast2
Bilaga 4 Fladdermusutredning  Bilaga 9 Bemötande, förslag
Bilaga 5 Byggnadsdokumentering  

 

Planläggningsöversikt // Kaavoituskatsaus

Planläggningsöversikten för Larsmo kommun framläggs till påseende under tiden 15.3-15.4.2017. Eventuella anmärkningar mot Planläggningsöversikten inlämnas till Planeringssektionen under tiden planen är till påseende. Planerna finns för påseende på kommunkansliet samt på kommunens hemsidor.

Luodon kunnan kaavoituskatsaus asetetaan nähtäville 15.3–15.4.2017. Mahdolliset huomautukset kaavoituskatsauksesta jätetään suunnittelujaostolle kaavojen nähtävillä oloaikana. Kaavat ovat nähtävillä kunnankansliassa sekä kunnan kotisivustolla.

Planläggningsöversikt Kaavoituskatsaus

 

 

 

Kaptens detaljplan // Kaptens asemakaava

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 6.2.2017 godkänt Kaptens detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 10.02.2017 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 6.2.2017 hyväksynyt Kaptens asemakaavan. Kaava on nähtävänä 10.2.2017 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

 

Karta  
Beskrivning  Selostus
Bilaga2 PDB  Bilaga6 Bemötande utkast
Bilaga3 Naturinventering  Liite6 Vastineet luonnos
Bilaga4 Byggnadsdokumentering  Bilaga7 Bemötande förslag
Bilaga5 Kommunalteknik  Liite7 Vastineet ehdotus

 Revidering och utvidgning av Kvarnbacken detaljplan - Kvarnbacken asemakaavan tarkistus ja laajennus

Ett utkast samt ett PDB på revidering och utvidgning av Kvarnbacken detaljplan finns till påseende under tiden 8.2-10.3.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on nähtävänä 8.2-10.3.2017 (Kvarnbacken asemakaavan tarkistus ja laajennus) kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon: 

 Karta  
 Beskrivning  Selostus
 Bilaga1 PDB  Liite1 OAS
 Bilaga2 Byggnadsinventering  

 

 

 

Nabbskata detaljplan, Förslag
Nabbskata asemakaava, Ehdotus

Ett förslag på Nabbskata detaljplan finns till påseende under tiden 23.12.2016-23.1.2017 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Nabbskata asemakaavan ehdotus on nähtävänä 23.12.2016-23.1.2017 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta  
Beskrivning  Selostus
Bilaga 2 PDB / OAS  Bilaga 6 Vatten- och avloppsledningar
Bilaga 3 Naturinventering  Bilaga 7 Bemötande utkast 1
Bilaga 4 Fladdermusutredning  Bilaga 8 Bemötande utkast 2
Bilaga 5 Byggnadsdokumentering  Bilaga 8 Bemötande luonnos 2

 

Västerby delgeneralplan // Västerby osa-yleiskaava

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 30.11.2016 godkänt Västerby delgeenralplan. Planen finns framlagd för påseende från 3.12.2016 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 30.11.2016 hyväksynyt Västerby osa-yleiskaavan. Kaava on nähtävänä 3.12.2016 alkaen Luodon kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

 

Karta  
Beskrivning  Selostus
Bilaga 1 PDB  Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Fladdermusutredning   Bilaga 4 Byggnadsinventering
Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper   Bilaga 6 Arealer och byggplatser
Bilaga 7 Bemötande utkastskede  Bilaga 8 Bemötande förslagsskede
Bilaga 9 Bemötande andra förslagsskedet  

 

  

Revidering och utvidgning av Bosund detaljplan - Bosund asemakaavan tarkistus ja laajennus

Kommunfullmäktige i Larsmo har godkänt den 30.11.2016 en revidering och utvidgning av Bosund detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 3.12.2016 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 30.11.2016 hyväksynyt Bosund asemakaavan tarkistus ja laajennus. Kaava on nähtävänä 3.12.2016 alkaen Luodon kunnankansliansa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstannssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta  
Beskrivning  Selostus
Bilaga 1 PDB  Liite 1 OAS
Bilaga 2A Bemötande utkast  
Bilaga 2B Bemötande förslag  

 

 

Risöhäll detaljplan, Svangränden

Risöhäll asemakaava, Joutsenkuja

Ett förslag på Svangränden Risöhäll detajplan finns till påseende under tiden 19.11-3.12.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Tekniska nämnden, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogat länk till materialet.

Risöhällin asemakaava-alueen Joutsenkujan katusuunnitelman luonnos on nähtävänä 19.11-3.12.2016 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Tekninen lautakunta, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon alla.

Kartta-Karta

Bilaga 1 Gaturitning, avlopp

Bilaga 2 Gaturitning, ytvatten

Bilaga 3 Längdskärningar

 

 

 

Kaptens detaljplan - Kaptens asemakaava

Ett förslag på Kaptens detaljplan finns till påseende under tiden 30.9-31.10.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Kaptens ehdotus on nähtävänä 30.9-31.10.2016 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta  
Beskrivning  Selostus
PDB - OAS  Kommunalteknik
Naturinventering  Bemötanden
Byggnadsdokumentering  Vastineet

 

  Revidering och utvidgning av Bosund detaljplan - Muutos osa Bosundin asemakaavasta

Ett förslag på revidering och utvidgning av Bosund detaljplan finns till påseende under tiden 24.6-15.8.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Ehdotus on nähtävänä 24.6-15.8.2016 (Muutos osa Bosundin asemakaavasta) kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

 Karta  
 Beskrivning Selostus
 Bilaga 1 PDB Liite 1 OAS
 Bilaga 2 Bemötande  

 

 

 

Holm detaljplan, Förslag                                                                                                             Holmin asemakaava, Ehdotus

Ett förslag på gatuplaner för Videvägen och Rönnvägen på Holm detaljplan finns till påseende under tiden 27.6-11.7.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Holmin asemakaava-alueen Pajutien ja Pihlajatien katusuunnitelmien luonnos on nähtävänä 27.6-11.7.2016 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta - Kartta

 

Nabbskata detaljplan, Utkast
Nabbskata asemakaava, Luonnos

Ett utkast på Nabbskata detaljplan finns till påseende under tiden 9.6-10.7.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Nabbskata asemakaavan luonnos on nähtävänä 9.6-10.7.2016 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta - Kartta  Beskrivning - Luonnos
Bilaga 2 PDB - OAS  Bilaga 5 Byggnadsdokumentering
Bilaga 3 Naturinventering  Bilaga 6 Vatten & Avloppsledningar
Bilaga 4 Faddermusutredning  Bilaga 7 Bemötanden

 

 

Utvidgning Vikarholmen detaljplan - Laajennus Vikarholmen asemakaava

PDB på utvidgning av Vikarholmen detaljplan finns till påseende under tiden 3-18.6.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Laajennus Vikarholmen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 3-18.6.2016 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB OAS

 

 

Kackur-Sämskar delgeneralplan // Kackur-Sämskar osa-yleiskaava

Kommunfullmäktige i Larsmo har godkänt delgeenralplanen för Kackur-Sämskar. Planen finns framlagd för påseende från 24.5.2016 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kackur-Sämskarin osa-yleiskaavan. Kaava on nähtävänä 24.5.2016 alkaen Luodon kunnankansliansa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta - Kartta Beskrivning - Selostus
Bilaga 1 PDB Bilaga 6 Dimensioneringsprinciper
Bilaga 2 Naturinventering Bilaga 7 Utkast Bemötandesammanställning
Bilaga 3 Fladdermusinventering Bilaga 8 Arealer och byggplatser
Bilaga 4 Byggnadsinventering 2002 Bilaga 9 Förslag Bemötandesammanställning
Bilaga 5 Byggnadsinventering 2014 Bilaga10 Förslag2 Bemötandesammanställning

 

 

Kaptens detaljplan - Kaptens asemakaava

Ett utkast samt en uppdaterad version av PDB på Kaptens detaljplan finns till påseende under tiden 22.4-23.5.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Kaptens päivitetty asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on nähtävänä 22.4-23.5.2016 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta Bilaga 3 Naturinventering
Beskrivning - Selostus Bilaga 4 Byggnadsdokumentering
Bilaga 2 PDB - OAS Bilaga 5 Kommunalteknik

 

 

Revidering och utvidgning av Bosund detaljplan - Muutos osa Bosundin asemakaavasta

Ett utkast samt ett PDB på revidering och utvidgning av Bosund detaljplan finns till påseende under tiden 22.4-23.5.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on nähtävänä 22.4-23.5.2016 (Muutos osa Bosundin asemakaavasta) kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta - Kartta Bilaga 1 PDB
Beskrivning - Selostus Bilaga 1 OAS

 

 

 

PDB - OAS

 

Kackur-Sämskar delgeneralplan, Förslag
Kackur-Sämskarin osayleiskaava, Ehdotus

Ett förslag på Kackur-Sämskar delgeneralplan finns till påseende under tiden 23.2-25.3.2016 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Kackur-Sämskarin osayleiskaavan ehdotus on nähtävänä 23.2.-25.3.2016 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta Bilaga5 Byggnadsinventering 2014
Beskrivning - Selostus Bilaga6 Dimensioneringsprinciper 2016
Bilaga1 PDB Bilaga7 Bemötandesammanställning utkast
Bilaga2 Naturinventering Bilaga8 Areal och byggplatser
Bilaga3 Fladdermusutredning Bilaga9 Bemötandesammanställning förslag
Bilaga4 Byggnadsinventering 2002  

 

 

Planläggningsöversikt 2016
Enligt MBL § 7 ska kommunen årligen framlägga en planläggningsöversikt. Planläggningsöversikten 2016 för Larsmo kommun framläggs nu för påseende under tiden 23.2-25.3.2016 på kommunkansliet, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Frågor kan besvaras av markanvändningsingenjören tfn 7857224.

Planläggningsöversikt 2016
Kartor

 

 

 

Hannula detaljplan - Hannulan asemakaava

Kommunfullmäktige i Larsmo har godkänt Hannula detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 8.12.2015-7.1.2016 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hannula asemakaavan. Kaava on nähtävänä 8.12.2015-7.1.2016 alkaen Luodon kunnankansliansa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta Kartta
Bilaga 1 Detaljplanens uppföljningsblankett Liite 1 Asemakaavan seurantalomake
Bilaga 2 PDB Liite 2 OAS
Bilaga 3 Karta över grundvattenområden Liite 3 Kartta pohjavesialueesta

 

 

Förslag, Hannula detaljplan
Ehdotus, Hannulan asemakaava

Ett förslag på Hannula detaljplan finns till påseende under tiden 23.09-23.10.2015 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Hannulan asemakaavan ehdotus on nähtävänä 23.09.-23.10.2015 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
PDB

 

 

Utkast till revidering av Västerby delgeneralplan till påseende 29.06-15.08.2015 
Luonnos Västerbyn osayleiskaavan tarkistuksesta nähtävänä 29.06.-15.08.2015

Ett utkast på en revidering av Västerby delgeneralplan finns till påseende under tiden 29.06-15.08.2015 på hemsidan samt på kommunkansliet, Norra Larsmovägen 30. Bifogar länkar till materialet: 

Luonnos Västerbyn osayleiskaavan tarkistuksesta nähtävänä 29.06.-15.08.2015 verkkosivuilla ja kunnankansliassa, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Alla löytyy linkkejä aineistoon:

 

Karta  Bilaga 3 Fladdermusutredning
Beskrivning  Bilaga 4 Byggnadsinventering
Asemakaavaselostus  Bilaga 5 Dimensioneringsprinciper
Bilaga 1 PDB  Bilaga 6 Arealer och byggplatser
Bilaga 2 Naturinventering  

 

Program för deltagande och bedömning (PDB), Hannula detaljplan 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), Hannulan asemakaava

PDB på Hannula detaljplan finns till påseende under tiden 29.06-15.7.2015 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Hannulan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 29.06.-15.7.2015 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Norra Larsmovägen 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Suunnittelujaosto, Norra Larsmovägen 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

PDB

 

 

Lilla-Tjuvörens detaljplan // Lilla Tjuvörenin asemakaava

Kommunfullmäktige i Larsmo har godkänt detaljplanen för Lilla Tjuvören. Planen finns framlagd för påseende från 25.5.2015 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Lilla Tjuvörenin asemakaavan. Kaava on nähtävänä 25.5.2015 alkaen Luodon kunnankansliansa, Norra Larsmovägen 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta           Bilaga1 Blankett för uppföljning                
Beskrivning Bilaga2 PDB
Asemakaavaselostus Bilaga3 Naturinventeringen

 

 

Kackur-Sämskar delgeneralplan, förslag
Ett förslag till delgeneralplan för Kackur-Sämskar framläggs för påseende under tiden 19.3-20.4.2015 på kommunkansliet, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Utkastet finns även på kommunens webbsidor. Frågor kan besvaras av markanvändningsingenjören tfn 7857224.
 

Bifogar länkar till materialet:

Karta Bilaga4 Byggnadsinventering 2002
Beskrivning Bilaga5 Byggnadsinventering 2014
Bilaga 1 PDB Bilaga6 Dimensioneringsprinciper
Bilaga2 Naturinventering Bilaga7 Bemötanden
Bilaga3 Fladdermusutredning Bilaga8 Arealer och byggplatser


 

Lilla-Tjuvörens detaljplan, förslag
Ett förslag till detaljplan för Lilla Tjuvören framläggs för påseende under tiden 19.3-20.4.2015 på kommunkansliet, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Utkastet finns även på kommunens webbsidor. Frågor kan besvaras av markanvändningsingenjören tfn 7857224.

Bifogar länkar till materialet:

Karta

Beskrivning

PDB

Naturinventering

    

Planläggningsöversikt 2015
Enligt MBL § 7 ska kommunen årligen framlägga en planläggningsöversikt. Planläggningsöversikten 2015 för Larsmo kommun framläggs nu för påseende under tiden 25.2-27.3.2015 på kommunkansliet, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Frågor kan besvaras av markanvändningsingenjören tfn 7857224. 

Bifogar länkar till materialet:

Planläggningsöversikt

Kartor

 

Lilla Tjuvörens detaljplan
Ett utkast till detaljplan för Lilla Tjuvören framläggs för påseende under tiden 15-30.1.2015 på kommunkansliet, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Utkastet finns även på kommunens webbsidor.
Ett informationstillfälle där utkastet presenteras för markägare och andra intresserade ordnas 22.1 kl. 17.00 på kommunkansliet.

Eventuella anmärkningar mot utkastet inlämnas senast 30.1.2015 kl. 16.00 till planeringssektionen. Frågor kan besvaras av markanvändningsingenjören tfn 7857224.

Bifogar länkar till materialet:

Karta

Beskrivning

PDB

Naturinventering

    

Ändringen av tomtindelningen i kvarter 31 har vunnit laga kraft, Lilla Furuholmens detaljplan:

Kommunstyrelsen beslöt 22.12.2014 § 340 fastställa en ändring av tomtindelningen i kvarter 31 på Lilla Furuholmens detaljplan.

Bifogar länkar till materialet:

Karta

 

Ändring av tomtindelningen i kvarter 33, Lilla Furuholmens detaljplan:

Beslöt att framlägga ett förslag till sammanslagning av tomterna 2 och 3 i kvarter 33 på Lilla Furuholmens detaljplan för kännedom under tiden 24.12.2014-7.1.2015. Ev. anmärkningar bör inlämnas senast 7.1.2015 till kommunstyrelsen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo.

Bifogar länkar till materialet:

Karta

 

Teknisk justering, Holm detaljplan:

En teknisk justering på infarten till EMT området på Holm detaljplan har lagts till påseende under perioden 10-24.12.2014 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Karta

 

Program för deltagande och bedömning (PDB), Lilla Tjuvörens detaljplan:

PDB på Lilla Tjuvörens detaljplan finns till påseende under tiden 20.11-03.12.2014 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

PDB

 

Nabbskata detaljplan (utkastskede):

Ett utkast till detaljplan för Nabbskata (ca 40 ha på Risöhäll) framläggs för påseende under tiden 21.3-22.4.2014 på kommunkansliet, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Ett informationstillfälle där förslaget presenteras för markägare och andra intresserade ordnas den 2.4.2014 kl 17:00 på kommunkansliet.

Eventuella anmärkningar mot utkastet inlämnas senast 22.4.2014 till planeringssektionen: Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Eventuella frågor om planen riktas till markanvändningsingenjören tfn. 7857224. Bifogar länkar till materialet:

Karta

Planebeskrivning

Bilaga 2 - PDB

Bilaga 3 - Naturinventering

Bilaga 4 - Byggnadsinventering

Bilaga 5 - Vatten- och avloppsnät

 

Program för deltagande och bedömning (PDB), Nabbskata detaljplan:

PDB på Nabbskata detaljplan finns till påseende under tiden 10-24.02.2014 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

PDB Nabbskata

 

Program för deltagande och bedömning (PDB), Västerby delgeneralplan:

PDB på revidering av Västerby delgeneralplan finns till påseende under tiden 10-24.02.2014 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planeringssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

PDB Västerby

Planeringsöversikt 2014

En planeringsöversikt finns till påseende under tiden 10.2-13.3.2014 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30).

Beslut

Planeringsöversikt 2014 karta

 

Utkast till revidering av Kackur-Sämskar delgeneralplan till påseende 23.12.2013-23.01.2014

Ett utkast på en revidering av Kackur-Sämskar delgeneralplan finns till påseende under tiden 23.12.2013-23.01.2014 på hemsidan samt på biblioteket (Norra Larsmovägen 60). Bifogar länkar till materialet:

Karta

Beskrivning

Bilaga1 - PDB

Bilaga2 - Naturinventering

Bilaga3 - Byggplatser

(Sidan uppdaterad 25.05.2020, kl 13:46)