Påseende

Laxgrundet detaljplan, godkänd
Laxgrundetin asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 23.08.2021 § 80 godkänt en revidering på Laxgrundet detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 01.09.2021 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 23.08.2021 § 80 hyväksynyt Laxgrundetin asemakaava. Kaava on nähtävänä 01.09.2021 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga1 PDB
Bilaga2 Naturinventering
Bilaga3 Objektkort
Bilaga3 Kulturmiljöutredning
Bilaga4 Bemötande utkast
Bilaga5 Bemötande förslag
Bilaga6 Bemötande förslag2

Liite1 OAS
Liite3 Kohdekortti
Liite3 Kulttuuriympäristöselvitys

 

-----------------------------------------------------------------------

Nabbskata detaljplan, förslag
Nabbskata asemakaava, ehdotus

Ett förslag på en revidering av Laxgrundet detaljplan finns till påseende under tiden 12.8-12.9.2021 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Nabbskatan asemakaavan ehdotus on nähtävänä 12.8-12.9.2021 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon

Karta
PDB
OAS
Beskrivning
Bemötande - utkast
Selostus

 

 

 

Revidering av Risö delgeneralplan, godkänd
Osa Risö osa-yleiskaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 12.04.2021 § 29 godkänt en revidering på Risö delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 21.04.2021 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 12.04.2021 § 29 hyväksynyt Risö osayleiskaavan muutoksen. Kaava on nähtävänä 21.04.2021 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

 Karta
 Beskrivning
 Bilaga 1 PDB
 Bilaga 2 Naturinventering
 Bilaga 3 Byggnader
 Bilaga 4 Dimensioneringsprinciper
 Bilaga 5 Arealer och byggplatser
 Bilaga 6 Bemötande, utkastskedet
 Bilaga 7 Bemötande, förslagsskedet
 Selostus
 Liite 1 OAS
 Liite 3 Rakennukset

Del av Västerby delgeneralplan, godkänd
Osa Västerby osa-yleiskaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 12.04.2021 § 33 godkänt en revidering på en del av Västerby  delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 21.04.2021 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 12.04.2021 § 33 hyväksynyt Västerbyn osayleiskaavan osan muutoksen. Kaava on nähtävänä 21.04.2021 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

  Karta
  Beskrivning
  Bilaga 1 PDB
  Bilaga 2 Naturinventering
  Bilaga 3 Bemötande, utkastskedet
  Bilaga 4 Bemötande, förslagsskedet
  Kaavaselostus
  Liite 1 OAS
 
 

  

 

 

(Sidan uppdaterad 01.09.2021, kl 16:20)