Påseende

 

 

Larsmo strandgeneralplan, PDB
Luodon rantayleiskaava, OAS

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) på Larsmo strandgeneralplan framläggs till påseende under tiden 2.11-2.12.2022. Ev. anmärkningar på PDB:n bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Luodon rantayleiskaavan osallistumis- ja arviointiohjelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville kunnantalolla 2.11-2.12.2022 väliseksi ajaksi. Mahdolliset huomautukset OAS:sta osoitetaan kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana.

PDB
OAS

 

 

Revidering av Vidmossen detaljplan, förslag
Vidmossenin asemakaava, ehdotus


Ett förslag på en revidering och utvidgning av Vidmossen detaljplan framläggs till påseende under tiden 2.11-2.12.2022. Ev. anmärkningar på förslaget bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Ehdotus Vidmossenin asemakaavan laajennus ja muutoksesta asetetaan julkisesti nähtäville 2.11-2.12.2022 väliseksi ajaksi. Mahdolliset huomautukset ehdotuksesta osoitetaan kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Dagvattenutredning

Bilaga 4 Bemötande - utkast

Kaavaselostus
Liite 1 OAS
Liite 3 Hulevesisuunitelma


Revidering av Vikarholmen detaljplan, förslag
Vikarholmenin asemakaava, ehdotus
 

Ett förslag på en revidering av Vikarholmen detaljplan framläggs till påseende under tiden 2.11-2.12.2022. Ett informationsmöte ordnas om Vikarholmens detaljplan den 15.11.2022 kl. 17:30 vid kommungården. Ev. anmärkningar på förslaget bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Ehdotus Vikarholmenin asemakaavan muutoksesta asetetaan julkisesti nähtäville 2.11-2.12.2022 väliseksi ajaksi. Vikarholmenin asemakaavasta järjestetään tiedotustilaisuus kunnantalolla 15.11.2022 klo 17.30. Mahdolliset huomautukset ehdotuksesta osoitetaan kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana. 

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2.1 Byggnadsinventering - rapport
Bilaga 2.2 Byggnadsinventering - objektkort
Bilaga 3 Bullerutredning
Bilaga 4 Bemötande - utkast

Selostus
Liite 1 OAS
Liite 2.1 Rakennusinventointi - raportti
Liite 2.2 Rakennusinventointi - kohdekortti
Liite 3 Meluselvitys

 

(Sidan uppdaterad 01.11.2022, kl 17:11)