Påseende

 

Revidering av Vidmossen detaljplan, utkast
Vidmossenin asemakaava, luonnos


Ett utkast på en revidering och utvidgning av Vidmossen detaljplan framläggs till påseende under tiden 10.6-11.7.2022. Ev. anmärkningar på utkastet bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Luonnos Vidmossenin asemakaavan laajennus ja muutoksesta asetetaan julkisesti nähtäville 10.6-11.7.2022 väliseksi ajaksi. Mahdolliset huomautukset luonnoksesta osoitetaan kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Trafikutredning
Bilaga 3 Naturinventering

 

(Sidan uppdaterad 20.06.2022, kl 11:52)