Påseende

Revidering av Risö delgeneralplan, godkänd
Osa Risö osa-yleiskaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 12.04.2021 § 29 godkänt en revidering på Risö delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 21.04.2021 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 12.04.2021 § 29 hyväksynyt Risö osayleiskaavan muutoksen. Kaava on nähtävänä 21.04.2021 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

 Karta
 Beskrivning
 Bilaga 1 PDB
 Bilaga 2 Naturinventering
 Bilaga 3 Byggnader
 Bilaga 4 Dimensioneringsprinciper
 Bilaga 5 Arealer och byggplatser
 Bilaga 6 Bemötande, utkastskedet
 Bilaga 7 Bemötande, förslagsskedet
 Selostus
 Liite 1 OAS
 Liite 3 Rakennukset

Del av Västerby delgeneralplan, godkänd
Osa Västerby osa-yleiskaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 12.04.2021 § 33 godkänt en revidering på en del av Västerby  delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 21.04.2021 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 12.04.2021 § 33 hyväksynyt Västerbyn osayleiskaavan osan muutoksen. Kaava on nähtävänä 21.04.2021 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

  Karta
  Beskrivning
  Bilaga 1 PDB
  Bilaga 2 Naturinventering
  Bilaga 3 Bemötande, utkastskedet
  Bilaga 4 Bemötande, förslagsskedet
  Kaavaselostus
  Liite 1 OAS
 
 

 

Nabbskata detaljplan, pdb och utkast
Nabbskata asemakaava, oas ja luonnos

Ett PDB och utkast på del av Nabbskata detaljplan finns till påseende under tiden 13.3-9.5.2021 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Nabbskatann asemakaavan osan muutos asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 31.3-9.5.2021. Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
PDB

OAS
Beskrivning

 

Laxgrundet detaljplan, andra förslag
Laxgrundetin asemakaava, toinen ehdotus

Ett andra förslag på Laxgrundet detaljplan finns till påseende under tiden 31.3-9.5.2021 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Laxgrundetin asemakaavan toinen ehdotus on nähtävänä 31.3-9.5.2021 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Kulturmiljöutredning
Bilaga 3.1 Objektkort
Bilaga 4 Bemötande i utkastskedet
Bilaga 5 Bemötande i förslagsskedet

Kaavaselostus
Liite 1 OAS
Liite 3 Kultuuriympäristöselvitys
Liite 3.1 Kodekortit 

 

   

 

 

(Sidan uppdaterad 22.04.2021, kl 14:51)