Planläggning

Godkända planer

Kommunfullmäktige godkände 25.6.2018 en revidering och utvidegning av Finnsä delgeneralplan samt Fagernäs delgeneralplan. De godkända planerna finns för påseende på kommunkasliet och hemsidan. Besvärstid 30 dagar.

(02.07.2018, Kl 09:48)
Gå till "Boende & miljö"