Vägar, hamnar och parker

Tekniska avdelningen upprätthåller den tekniska service som kommunens invånare använder varje dag. Distribution av vatten, avloppsnätet, vägnätet och parker och övriga områden är några uppgiftsområden som hör till tekniska verket.

Avdelningen handhar även planering och förverkligande av alla investeringar gällande husbyggnad, anläggningar och kommunalteknik samt sköter om drift och underhåll av kommunens byggnader och till dem anslutna uteområden.

 

(Sidan uppdaterad 30.06.2022, kl 13:59)