Hamnar

Larsmo kommun har en båthamn på Storstömmen, Assarvikens båthamn.

Assarvikens båthamn har 18 platser. Man kan antigen köpa eller hyra båtplats. Båtplatserna är i första hand avsedda för områdets invånare. Bosatta på området har förtur att hyra båtplats men övriga kan också hyra båtplats för ett år i taget.

Priset för en båtplats är 3 297 €, skötselavgift 65 € och årshyran 230 €. Alla priser moms 0.

I Larsmo fiskehamn på Inre Bergskär har kommunen 7 båtplatser varav två är gästplatser. Båtplatserna hyrs ut i första hand till fiskare eller binäringsfiskare. I andra hand till personer som har sitt fritidshus i närheten av hamnen.

 

Hamnövervakare vid Larsmo fiskehamn
Johan Grankulla
Telefon + 358 50 553 8918

[contact_member,name="Jenny Hjulfors",id=11,details=Name-Designation-Phone-MobilePhone-Email]

 

(Sidan uppdaterad 18.08.2020, kl 08:56)