Parker

Allmänna lekparker

I kommunen hittar du 8 allmänna lekparker, utöver de som finns vid daghem och skolor och bostadsområden. Lekparkerna finns i Vikarholmen, Furuholmen, Storströmmen, Hannula, Västerby, Näs, Miasas och Bosund.

Lekparkernas lekutrustning kontrolleras årligen så att de håller EU-standard eller de säkerhetsdirektiv som finns för lekutrustning i utomhusmiljö. Nämnden för tekniska tjänster har godkänt säkerhetsdokument för lekparkerna.

Kartlager