Vägar

GATOR

Kommunen sköter sommar-och vinterunderhållet av ca 32 km gator på kommunens detaljplaneområden.

ENSKILDA VÄGAR

Kommunen sköter om sommar- och vinterunderhållet av enskilda vägar som ingått skötselavtal med kommunen. Vägsträckan som kommunen underhåll är ca 41 km.

För att kommunen skall ingå ett skötselavtal med ett enskilt väglag bör följande kriterier uppfyllas:

- ett väglag skall vara grundat för vägen.
- minst 3 bostäder med året runt boende (gäller ej boende i fritidshus) utefter vägen på en sträcka av minst   400 m.
- underhållet sträcker sig till den sista fasta bosättningen utefter vägen.
- innan underhållsavtal ingås skall vägen granskas och vara i sådant skick att den kan underhållas   utan att redskapen tar skada
- väglaget ansvarar för uppsättande av plogningsmarkeringar.

SNÖRÖJNING AV GÅRDSVÄGAR

Snöröjning utförs  på privata gårdsvägar om fastighetsägaren och kommunen ingått ett avtal om tjänsten. Avgiften för denna tjänst baserar sig på de verkliga snöröjningskostnaderna. 

VÄGBELYSNING

Vägbelysningen utefter gator och enskilda vägar är utbyggd på en sträcka av ca 52 km. På detaljplaneområden byggs den automatiskt ut i samband med att tomterna bebyggs. Utmed enskilda vägar byggs den endast ut om de boende deltar med 50 % av anläggningskostnaderna. Driftskostnaderna står kommunen för.

VÄGFÖRVALTNINGEN SKÖTER UNDERHÅLLET AV FÖLJANDE VÄGAR

- landsväg 749
- Byvägen
-Västerbyvägen
-Fagernäsvägen och Kackurvägen
-Risöhällvägen
-gång och cykelvägar utmed landsväg 749

Vid frågor rörande dessa vägar kontakta vägförvaltningens  Vägtrafikantlinje på tel. 0200 2100
eller via responskanalen https://liikenne.palautevayla.fi/

TRAFIKSÄKERHETSARBETE

I kommunen finns en trafiksäkerhetplan som uppgjorts år 2008 i samarbete med vägförvaltningen . En trafiksäkerhetsgrupp finns utsedd i kommunen som årligen följer upp olyckor och tillbud tillsammans med vägförvaltningen och polisen. Utgående ifrån dessa ges förslag till förbättringar. Dessutom utlyses ett tema för kommuninvånarna över vilka saker vi kan bli bättre på.

Vägnätsplan 2021

Vägtrafikantlinjen

Plogningsdirektiv

(Sidan uppdaterad 30.06.2022, kl 14:02)