Administration

Administrationen är indelad i olika sektorer och enheter:

Allmän förvaltning
Sköter beredning och verkställande av beslut i kommunfullmäktige, styrelsen och sektionerna.

Personalförvaltning
Sköter ärenden som gäller kommunens personal

Ekonomiförvaltning
Sköter ärenden som gäller ekonomi, intern kontroll samt riskhantering

Bildningstjänster
Administrerar bildningsväsendet dit förutom skolorna hör även bibliotek, kulturverksamhet, idrott, fritid och ungdomsverksamhet.

Barnpedagogik
Tjänster inom småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet, specialdagvård, parkverksamhet och stöd för vård av barn i hemmet.

Tekniska tjänster
Sköter frågor som berör vatten, avlopp, vägar och kommunens fastigheter. Sköter även byggfrågor och frågor som berör miljövård samt tillstånd.

Frågor som berör äldreomsorg, handikappade och annat socialt arbete administeras fr.o.m. 1.1.2010 av Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Näringslivsfrågor
Sköts inom ramen för Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia.


Köptjänter på basen av avtal:

  • Mellersta Österbottens och Jakobstadsregionens brand- och räddningsväsende, Karleby stad
  • Avfallsfrågor Ab Ekorosk Oy
  • Familjerådgivning, familjerådgivningsbyrån i Jakobstad
  • Socialombudsman, Jakobstads stad
  • Skuldsaneringsrådgivare, Jakobstads stad
  • Lantbruks och avbytarservice, Pedersöre kommun
  • Omhändertagande av djur/ Tuhnula hundpensionat, Karbyvägen 52, 68690 Sundby, tel. 046 6477975 eller 0400 368389

 

 

(Sidan uppdaterad 03.07.2017, Kl 11:22)