Byggnadsordning till påseende

Förslaget till byggnadsordning för Larsmo kommun godkändes i kommunfullmäktige 29.8.2018 § 53.

Förslaget finns till påseende på kommunkansliet och på Larsmos webbsida/Kungörelser. Besvärstid 30 dagar.

Länk till Kungörelser

 

(04.09.2018, Kl 11:19)
Gå till "Anslagstavla"