Delgeneralplanerna för Fagernäs och Finnäs har vunnit laga kraft

Följande planer har vunnit laga kraft:

15.08.2018 Fagernäs delgeneralplan
15.08.2018 Finnäs delgeneralplan

(17.08.2018, Kl 15:10)
Gå till "Anslagstavla"