Ekorosk Biojate 2018 Bioavfall

Förpackningsalternativ för bioavfall från oktober

Från och med oktober kan du förpacka bioavfallet även i en papperspåse, kartonglåda eller i en plastpåse som förr. Det finns flera alternativ för förpackning av bioavfall från oktober när separat insamlingen av bio- och energiavfall inleds.
Du kan förpacka bioavfallet i en papperspåse, en påse vikt av en dagstidning, en kartonglåda t.ex. en flingförpackning eller en plastpåse som förr. Komposterbara plastpåsar och fruktpåsar som du får från butiken passar inte för bioavfallet, eftersom de är försvårar rötningsprocessen som bioavfallet går igenom.
Låt bioavfallspåsen kylas ner en kvarttimme innan du lägger den i bioavfallskärlet när det är minusgrader.


Vad är bioavfall?

Bioavfall är organiskt avfall som förmultnar. Bioavfall uppstår i köket varje dag. I kärlet för bioavfall lägger du matrester, skämd mat utan förpackning, skal av frukter, grönsaker och ägg, stelnat fett samt fiskrens och ben.
Du förpackar bioavfallet i en papperspåse, en påse vikt av en dagstidning, en kartonglåda t.ex. en flingförpackning eller en plastpåse som förr. Komposterbara plastpåsar och fruktpåsar som du får från butiken passar inte för bioavfallet, eftersom de inte lämpar sig för rötningsprocessen som bioavfallet går igenom.
Bioavfallet blir till biogas genom en rötningsprocess i en biogasanläggning. Biogas är förnyelsebar energi.
Läs mera separat insamling av bioavfall som inleds 1.10 på Ekorosks hemsida.

 

 

(14.09.2018, Kl 10:35)
Gå till "Anslagstavla"