Uppbåd i Larsmo 23 november

Försvarsmaktens 12 regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 15.8–14.12.2018. Totalt ordnar regionalbyråerna 469 uppbåd på 249 orter. Omkring 35 000 män deltar i år i uppbåden. Uppbådspliktiga är i år manliga finska medborgare födda år 2000 samt personer som under tidigare år har beordrats infinna sig för ny besiktning.

Försvarsmakten/Österbottens Regionalbyrå ordnar uppbåd vid Holm fritidsgård fredag 23.11 kl. 09.00.

Infolänk: https://maavoimat.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kutsuntojen-kautta-palvelukseen

https://varusmies.fi/sv/uppbaden

 

(24.10.2018, Kl 14:52)
Gå till "Anslagstavla"