Ekonomi

Inskomstskattesatsen

2017      19,5 %
2018      19,5 %
2019      19.5 %

Fastighetsskatten %

      2017   2018       2019
Allmän     1,20 %    1,20 % 1,30 %
Allmän, marken 1,20 % 1,20 % 1,30 %
Stadigvarande boende 0,41 % 0,41 % 0,42 %
Fritidsboende 1,05 % 1,05 % 1,15 %
Obebyggda tomter inom detaljplan    5,00 % 4,00 % 4,00 %


Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2017         14,98 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2017     13,72 milj.


BOKSLUTET  2017

Driftsutgifter, euro 29,57 milj.
Investeringar 10,90 milj.
Årsbidrag  2,47 milj.
Årsbidrag, euro/inv.       469 €


Skuldsättning 2017
Långfristiga lån   23,32 milj.
euro/inv.            4 430 € 

 

(Sidan uppdaterad 03.12.2018, Kl 13:11)