Ekonomi

Inskomstskattesatsen

2016      19,5 %
2017      19,5 %
2018      19,5 %

Fastighetsskatten %

  2016     2017   2018
Allmän    1,20 %     1,20 %    1,20 %
Allmän, marken 1,20 % 1,20 % 1,20 %
Stadigvarande boende 0,40 % 0,41 % 0,41 %
Fritidsboende 1,00 % 1,05 % 1,05 %
Obebyggda tomter inom detaljplan    3,00 % 5,00 % 4,00 %


Skatteinkomster, milj euro
Inkomster 2017         14,98 milj.

Statsandelar, milj euro
Statsandelar 2017     13,72 milj.


BOKSLUTET  2017

Driftsutgifter, euro 29,57 milj.
Investeringar 10,90 milj.
Årsbidrag  2,47 milj.
Årsbidrag, euro/inv.       469 €


Skuldsättning 2017
Långfristiga lån   23,32 milj.
euro/inv.            4 430 € 

 

(Sidan uppdaterad 28.05.2018, Kl 11:11)