Förtroendeorgan och möten

Den kommunala självstyrelsen kännetecknas av en representativ demokrati där invånarna väljer fullmäktige genom val. De förtroendevalda väljs genom kommunalval som förrättas vart fjärde år. Senaste val förrättades våren 2017. Då utsågs representater för mandatperioden 2017- maj 2021. De förtroendevaldas kontaktuppgifter finns på undersidorna.

Verksamhetsorganens sammansättning i Tweb-tjänsten

Möten

  • Kommunfullmäktige sammanträder årligen ca 10 gånger.

    29 augusti
    8 oktober
    12 och 26 november
  • Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under andra halvåret 2018:

27 augusti
10 och 24 september
8 och 22 oktober
31.10-1.11 budgetseminarium
12 och 19 november
17 december

  • Nämnden för tekniska tjänster och bidlningstjänster  har i regel möten en gång i månaden. Föredragningslistan publiceras på hemsidan före mötet. Det justerade protokollet hålls för påseende ca en vecka efter mötet.

 

Portal för förtroendevalda

 

 

(Sidan uppdaterad 22.08.2018, Kl 11:47)