Personalens/ förtroendevaldas kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter för kommunens personal och de förtroendevalda. Du kan söka både på person och verksamhetsenhet!

Björkman Åsa
kfge, kst
Mobiltelefon:+358 50 535 6087
Björkskog Anna
kfge
Mobiltelefon:+358 44 7966295
Björkskog Marie
kfge
Mobiltelefon:+358 50 354 3156
Björkström Marita
kfge
Mobiltelefon:+358 50 3813 294
Blomström Maria
Kanslist, Fastighets Ab Larsmo bostäder
Mobiltelefon:+358 6 785 7205
Bobacka Sten
kfge, viceordf. revisionsnämnden
Mobiltelefon:+358 400 160053
Bredbacka Bernhard
1:a viceordf. kfge
Mobiltelefon:+358 40 7161 836
Byggmästar Christoffer
kfge
Mobiltelefon:+358 50 4491460
Böhling Arne
Fritidssekreterare
Telefon:+358 6 785 7230
Dahlbacka Karola
Kostålls- och städserviceledare
Telefon:+358 6 785 7207
Mobiltelefon:+358 44 787 7288
Enkvist Ben
kfge
Mobiltelefon:+358 50 4918409
Fagerholm Monica
Kanslist
Telefon:+358 6 785 7206
Grankulla Alf
kfge
Telefon:+358 44 7966421
Grankulla Ann-Sofie
kfge, styrelsen
Mobiltelefon:+358 50 3795 658
Hauptmann Peter
Projektledare, Larsmo 150/ Finland 100
Mobiltelefon:+358 44 7877405
Hjulfors Andreas
Rektor Näs skola, kfge, 2:a viceordf. styrelsen
Mobiltelefon:+358 50 5632 666
Hjulfors Jenny
Kanslist
Telefon:+358 6 785 7223
Hjulfors Nina
Daghemsföreståndare, Lingonskogens daghem
Mobiltelefon:+358 44 7217417
Holm-Palonen Carola
Bildningschef
Telefon:+358 6 785 7235
Häggman Bjarne
Chef för tekniska tjänster
Telefon:+358 6 785 7220
Mobiltelefon:+358 44 787 7220
Häggman Britta
Lönesekreterare, kanslist
Telefon:+358 6 785 7236
Juselius Ingmar
Rektor Bosund skola
Telefon:+358 6 728 3100
Mobiltelefon:+358 44 7206 599
Jylhä Marianne
Kanslist
Telefon:+358 6 785 7111
Kackur Henrik
Arbetsledare
Telefon:+358 6 7857 256
Mobiltelefon:+358 44 7217 703
Kackur Mats
Byggnadsinspektör
Telefon:+358 6 785 7221
Mobiltelefon:+358 44 787 7221
Kapténs Gun
Kommundirektör
Telefon:+358 6 7857200
Mobiltelefon:+358 44 0365123
Kortell-Svenfors Annette
Personalchef
Telefon:+358 6 785 7212
Kotanen Pia
kfge
Mobiltelefon:+358 50 3433 359
Kronqvist Andreas
styrelsen
Mobiltelefon:+358 50 362 7627
Käldström Thomas
Markanvändningsingenjör
Telefon:+358 6 785 7224
Mobiltelefon:+358 44 787 7225
Källman Malin
Chef för barnpedagogik
Mobiltelefon:+358 44 787 7400
Lassila Carola
kfge, ordförande i nämnden för bildningstjänster
Mobiltelefon:+358 400 252896
Laxåback-Nyman Åsa
t.f. rektor Cronhjelmskolan
Telefon:+358 6 7857 321
Mobiltelefon:+358 44 7217 000
Lepola Annika
Lönesekreterare
Telefon:+358 6 785 7203
Lindholm Jens
Vicerektor Bosund skola
Löf Carola
Förvaltningschef
Telefon:+358 6 785 7211
Mobiltelefon:+358 44 787 7211
Löfs-Grankulla Pernilla
styrelsen
Mobiltelefon:+358 40 7393 307
Mattsson Roland
kfge
Mobiltelefon:+358 50 5274084
Mäenpää Annette
Admin.föreståndare, placeringar i dagvård
Mobiltelefon:+358 44 7217610
Nylund Harriet
Daghemsföreståndare, Furuholmens daghem
Telefon:+358 6 7285 117
Nynäs Camilla
Huvudbokförare
Telefon:+358 6 785 7202
Nynäs Karita
kfge, styrelsen
Mobiltelefon:+358 50 3432 915
Palo Katarina
kfge
Mobiltelefon:+358 50 304 1343
Peltomaa Maria
Kanslisekreterare
Telefon:+358 6 785 7204
Rahja Marianne
kfge,ordf. revisionsnämnden
Mobiltelefon:+358 50 5379 802
Rosenberg Gerd
Rektor Holm skola
Telefon:+358 6 7857 269
Rosenberg Jarl
Enhetsledare för trafik och fastigheter
Telefon:+358 6 785 7222
Mobiltelefon:+358 44 787 7222
Rönnqvist Kari
Rektor Risö skola
Telefon:+358 6 728 5237
Sandberg Monica
Specialbarnträdgårdslärare
Mobiltelefon:+358 44 7217 244
Sandström Ann-Helen
Vicerektor Risö skola
Sandvik Camilla
Daghemsföreståndare, Grev daghem
Telefon:+358 6 7281 114
Slussnäs Johanna
Vicerektor Näs skola
Snellman Daniel
IKT-ansvarig
Telefon:+358 6 785 7288
Mobiltelefon:+358 44 7217 332
Snellman Jonas
Projektledare
Telefon:+358 6 785 7208
Mobiltelefon:+358 44 787 7224
Stenman Carl-Wilhelm
kfge
Mobiltelefon:+358 50 524 4774
Stenman Ulf
kfge, ordförande kst
Mobiltelefon:+358 50 3276 574
Sundelin Robin
kfge
Mobiltelefon:+358 50 3307283
Sundqvist Mats-Helge
kfge, ordf., nämnden för tekniska tjänster
Mobiltelefon:+358 44 7215123
Svenfelt Leif
kfge, viceordf., nämnden för bildningstjänster
Mobiltelefon:+358 400 899467
Svenfelt Mikael
viceordf., nämnden för tekniska tjänster
Mobiltelefon:+358 400 899436
Svenlin Daniel
kfge, styrelsen
Mobiltelefon:+358 40 5606 242
Sämskar Marléne
2:a viceordf., kfge
Mobiltelefon:+358 50 5939 493
Thodin Yvonne
Ekonomichef
Telefon:+358 44 7877 201
Thylin Kim
kfge, styrelsen
Mobiltelefon:+358 44 7966557
Törnqvist Bernice
kfge
Mobiltelefon:+358 5962360
Uunila Sara
Vicerektor Holm skola
Villman Beatrice
Bibliotekschef
Telefon:+358 6 785 7266
Wikström Jennie
Miljöinspektör
Telefon:+358 6 785 7231
Mobiltelefon:+358 44 787 7231
Wisén Johnnie
Biträdande byggnadsinspektör
Telefon:+358447877 226
Östman Peter
ordförande, kfge
Mobiltelefon:+358 50 5121845
(Sidan uppdaterad 28.01.2014, Kl 12:00)