Tjänsteinnehavarbeslut

Protokoll över de tjänsteinnehavarbeslut i vilka kommuninvånare med stöd av kommunallagen kan söka ändring blir allmänt tillgängliga, då beslutet har publicerats i det allmänna datanätet (140 § i kommunallagen). Övriga tjänsteinnehavarbeslut hålls framlagda på tjänsteinnehavarens verksamhetsställe måndagen efter beslutet.

Tjänsteinnehavarbeslut till påseende:

Beslut, personalchefen

Chefen för bildningstjänster har den 2.7.2018 valt Karolina Hannula till elvassistent på Cronhjelmskolan från de 13.8.2018 och Elisabet Hjulfors till elevassistent på Risö skola från den 13.8.2018.

(Sidan uppdaterad 03.07.2018, Kl 10:49)