Bibliotek

Equity Larsmo webben

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy var arkitekt för Equityhuset, där huvudbiblioteket är inrymt. Equity färdigställdes 2017.

 

I kommunen finns två allmänna bibliotek.

Biblioteket i Holm lånar ut biblioteksböcker samt kassetter, cdskivor, tidningar och tidskrifter. I bibliotekets utrymmen kan alla läsa tidningar och tidsskrifter, söka alster av lokala skribenter och ta del av utställningar som hålls i biblioteket. Biblioteket ordnar regelbundet sagostunder och tävlingar för barnen.

Biblioteket i Bosund lånar ut biblioteksböcker, cdskivor, kassetter, tidningar och tidskrifter. Bibliotekets utrymmen erbjuder möjligheter till att läsa tidningar och tidskrifter samt till att använda uppslagsverk. I biblioteket i Bosund kan barnen delta i olika tävlingar och spela spel.

I bägge biblioteken finns kundterminaler för litteratursökning och datorer för sökning på internet. Biblioteken förmedlar fjärrlån. Biblioteket har från och med 1.1.2006 en beställningsavgift på 3 € för beställd bok, cd-skiva eller annat material. Ifall långivande bibliotek har en högre avgift blir det den som kunden betalar (vanligen 7-10 €). Bibliotekets webbplats ger mer information.

Skolbiblioteken i Näs, Holm och Risö lånar ut material åt skolornas elever.

Biblioteket i Holm
Videvägen 2 D
68570 Larsmo
tfn 7857 265

Biblioteket i Bosund
Skolvägen 13 C
68555 Bosund
tfn 7283 099

Bibliotekets webbplats
Facebook
Instagram

 

 

(Sidan uppdaterad 30.11.2021, kl 12:05)