Bibliotek

Equity Larsmo webben

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy var arkitekt för Equityhuset, där huvudbiblioteket är inrymt. Equity färdigställdes 2017.

 

I kommunen finns två allmänna bibliotek. Larsmo huvudbibliotek finns i Equity på Videvägen 2. och Bosund bibliotek finns på Skolvägen 13. Biblioteken är ljusa och trevliga och fungerar som vardagsrum för hela kommunen. Vi välkomnar alla in till biblioteket för att ta del av vårt utbud och våra tjänster!

Bibliotekens tjänster står till vars och ens förfogande oberoende av boningsort. På biblioteket kan du läsa och låna böcker, tidningar, talböcker, musik, filmer, spel, använda internet, spela dataspel, ta kopior m.m Biblioteken förmedlar även regionlån och fjärrlån. Biblioteket har en beställningsavgift på 2 euro per regionlån. Ifall långivande bibliotek har en högre avgift blir det den som kunden betalar (vanligen 7-10 €). 

Du kan som kund i Larsmo kommunbibliotek söka material, låna e-böcker och lyssna på e-ljudböcker, förlänga lån och göra reserveringar via bibliotekets hemsida. För att kunna logga in i webbiblioteket behöver du ett lånekort vid biblioteket och en fyrsiffrig  PIN-kod. PiIN-koden hämtar du personligen från biblioteket. Webbiblioteket är alltid öppet!

 

Biblioteket i Holm
Videvägen 2 D
68570 Larsmo
tfn 7857 265

Biblioteket i Bosund
Skolvägen 13 C
68555 Bosund
tfn 7283 099

Bibliotekets webbplats
Facebook
Instagram

 

 

(Sidan uppdaterad 10.06.2022, kl 09:57)