Delägarlag

Larsmo bys samfällda utskogs delägarlag

Kontakt: Rune Käldström, Kackurvägen 101, 68570 Larsmo, 7281476, 050-5146633
Medlemmar: 171 delägarfastigheter
Verksamhet: Förvaltar och bedriver ett bärkraftigt skogsbruk i den samfällda utskogen.

Larsmo bys samfällda områdens delägarlag

Kontakt: Göran Sundqvist, Södra Larsmovägen 228, 68570 Larsmo, 728 1158, 050-4043548
Medlemmar: 232 delägarfastigheter
Verksamhet: Förvaltar gemensamt ägda samfällda land- och vattenområden.
Förvaltar mantalsägarnas oskiftade fiskevatten, utplantering av fisk,
vattenvård, säljer fiskekort, behandlar anmälningar om muddringar.

Eugmo bys samfällda områdens delägarlag

Kontakt: Karl-Erik Holmberg, Byvägen 40, 68555 Bosund, 728 3012, 050 554 2524
Medlemmar: 391 delägarfastigheter
Verksamhet: Förvaltar gemensamt ägda samfällda land- och vattenområden.
Förvaltar mantalsägarnas oskiftade fiskevatten, utplantering av fisk,
vattenvård, säljer fiskekort, behandlar anmälningar om muddringar.

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 17:10)