Föreningar med ungdomsverksamhet

Larsmo 4H förening r.f.

Kontakt: Larsmo4H, Vasavägen 195, 68910 Bennäs, larsmo@fs4h.fi
Verksamhetsledare: Jessica Roos, 050 5593438, jessica.roos@fs4h.fi
Larsmo 4H har hösten 2017 ingått samarbetsavtal med Pedersöre 4H som nu organiserar 4H verksamheten även i Larsmo.
Webbsida: http://larsmopedersore.fs4h.fi/
https://www.facebook.com/Larsmo-4H-631244413716089/
Medlemmar: 167
Verksamhet: Meningsfull sysselsättning och färdigheter för livet. 4H-mottot:
"Att lära genom handling". Öka förståelsen om landsbygden, naturen och miljövården.

Omorganisering pågär av regionens 4H verksamhet och helt ny regionförening planeras starta år 2019.
Information: Finlands Svenska 4H, Camilla Wahlsten, Verksamhetsledare, GSM +358 (0)40 563 6127

Larsmo Vågbrytare

Kontakt: Daniel Palmunen, 050-4918898, Maravägen 9, 68570 Larsmo, danielpalmunen@hotmail.com
Webbsida: http://www.scout.fi/om-oss/regionerna/osterbotten
Medlemmar: 35 scouter, 17 ledare
Verksamhet: Scoutverksamhet, 8 patruller

(Sidan uppdaterad 15.04.2019, kl 08:40)