Föreningsgårdar

I olika kommundelar finns föreningsgårdar som drivs och förvaltas helt på ideell basis av registrerade föreningar. Föreningsgårdarna är viktiga samlingspunkter och aktivitetsplatser för föreningens medlemmar och understödande föreningar. Föreningsgårdarna kan även hyras för olika typer av fester och tillställningar.

Föreningsgården Solstrand i Eugmo, Västerbyvägen 20
Föreningsgården godkänd för max 148 personer. Bokning och info om uthyrning och hyror kontakta Solveig Vikström, 7282075, 050-5053110.

Föreningsgården Framstu i Fagernäs, Kvarnbacksvägen 13, samt stenfähuset
Bokning och info om uthyrning och hyror kontakta  Jan-Anders Fagerhed, Fagernäsvägen 172, 68570 Larsmo, 040-5852720.

Föreningsgården Sandras vid Bjärgas, Fagernäsvägen 84
Bokning och info tfn (06) 7281688, 044-7149462. Max 75 personer, skolningsutrymme med modern AV-utrustning, festsal, kaffe och mat ordnas vid behov, hyror och övriga uppgifter se http://www.bjargas.fi/

Föreningsgården Marthagården, Södra Larsmovägen 25. Bokning och info om hyror kontakta Ann-Britt Stens, 050-3435205.

(Sidan uppdaterad 04.05.2021, kl 11:06)