Kommuntidningen planeras nu

Arbetet med framställningen av en ny kommuntidning har inletts. Redaktionen inbjuder även föreningar och andra kommunala samarbetspartners att medverka i tidningen i mån av utrymme! Texterna bör vara nyskrivna och ej tidigare publicerade!

Förslag till artiklar till följande nummer av kommuntidningen inlämnas till redaktionen senast måndag 5.11.

Materialet bör sedan vara redaktionen tillhanda senast tisdagen den 20 november.

Obs! Vi förbehåller oss rätten att vid behov fritt välja bland inlämnat material, förkorta eller skriva om texten för bättre tydlighet, eller helt utelämna material utan senare motivering.

Material inlämnas per e-post som vanlig textfil i word-format, eller per post
Kommuntidningen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo.

Kontakta gärna undertecknad för mer information.

Arne Böhling
tfn. 06-785 7230
arne.bohling@larsmo.fi

(23.10.2018, Kl 10:16)
Gå till "Kultur & fritid"