Lokalhistoriska arkivet

Lokalhistoriska arkivet i Larsmo påbörjade sin verksamhet inom Larsmo Hembygdsförening i början av 1980-talet under namnet Hembygdsarkivet. År 1985 antogs nuvarande benämning. Något år senare övertogs administrationen av kommunes kulturnämnd, senare bildningsnämnden.

Bildningsnämnden utser för varje mandatperiod en arkivgrupp som helt ideellt leder arbetet i arkivet. Arkivgruppens primära uppgift är att på lokalplanet insamla föreningars, företags och enskilda personers handlingar. Mottagna handlingar ordnas upp, registreras och bevaras på ett tryggt sätt och hålls tillgängliga för eventuell forskning och andra ändamål. Arkivet tar emot handlingar antingen som deponerat eller donerat material.

En annan viktig uppgift för arkivgruppen är att bedriva lokalhistorisk forskning och att vägleda dem som vill utnyttja arkivsamlingarna. Lokalhistoriska arkivet innehåller i dag ett omfattande arkivmaterial från:

 • kulturföreningar
 • ekonomiska sammanslutningar
 • företag
 • gårdsarkiv och enskilda personers arkiv
 • den lokala forskningens sammanställningar
 • en ansenlig bildsamling med tillhörande identifikationer, urklippssamlingar, kartor m.m.

 

Fortlöpande forsknings- och dokumentationsarbete pågår:

 • registrering av fornminnen
 • emigrant- och släktregistret
 • enskilda personers levnadsbeskrivningar
 • skolprojektet "I Schalins fotspår"
 • Larsmo från forntid till nutid

Ett antal forskningsprojekt har dokumenterats i bokform utgivna på Larsmo Hembygdsförenings förlag. Originalmanuspript finns i arkivet.

 

(Sidan uppdaterad 16.06.2015, Kl 08:47)