Meddela om FM-medaljörer och ge förslag till kultur- och idrottsstipendiater 2018

Idrottsföreningarna uppmanas inlämna uppgifter om medaljörer på minst FM-nivå i enlighet med fastställda stadgar på uppgjord blankett till Larsmo kommun/kommunstyrelsen/Carola Löf.

Idrottsföreningarna uppmanas inlämna förslag på uppgjord blankett till idrottsstipendiater i enlighet med fastställda stadgar till Larsmo kommun/nämnden för bildningstjänster/Arne Böhling.

Kulturföreningarna uppmanas inlämna förslag på uppgjord blankett till kulturstipendiater i enlighet med fastställda stadgar till Larsmo kommun/nämnden för bildningstjänster/Beatrice Villman.

Förslagen inlämnas på uppgjord blankett senast onsdag 31.10.2018.

OBS! Förslag kan även inlämnas av enskild person.

Stadgar för premiering och blanketter erhålls via kommunens infodisk/webbtjänst samt direkt av kontaktpersonerna.

 

Fil till blankettarkivet; https://www.larsmo.fi/kommunen/blanketter/

 

(02.10.2018, Kl 08:15)
Gå till "Kultur & fritid"