Träningsturer kan bokas på nya idrottsplanen

Den nya idrottsplanen har tagits i bruk och träningsturer kan bokas.

Blankett för bokning av konstgräsplanen och friidrottens prestationsplatser finns att hämta via det elektroniska blankettarkivet, blanketten: Ansökan om träningstider i Larsmo idrottspark

Länk: http://www.larsmo.fi/kommunen/blanketter/blanketter/blanketter-fritid

Uppgifter om hyrorna finns även i det elektroniska dokumentarkivet, dokumentet Hyrestaxa;

Länk:  http://www.larsmo.fi/kommunen/dokumentarkiv/dokument/dokument-fritiden

Blankett och hyresinfo i pappersformat kan även avhämtas vid kommunkansliets info eller från fritidsbyrån.

Information:

Larsmo kommun/Fritidsbyrån, 06-7857230

(23.10.2017, Kl 15:18)
Gå till "Kultur & fritid"