Utrymmesbokning

Kommunstyrelsen besluter om hyror vid kommunens fastigheter och anläggningar. Information om hyror och uthyrningsregler för de fastigheter och anläggningar som uthyrs till allmänheten hittas på sidan. I reglerna för uthyrningen finns även information om vem som är bokningsansvarig för respektive fastighet. Observera att dubbel hyra erläggs av utomstående kommuninvånare, ej i kommunen registrerade föreningar/grupper samt av alla företag. Vistelse i kommunens hyresprissatta fastigheter och anläggningar vilka även uthyres för externt bruk, utan bokning eller gällande personligt hyresavtal, är förbjudet.

Skolornas gymnastik-/festsalar kan hyras för festtillställningar, motions- och träningsändamål och liknande arrangemang. Rektor för respektive skola ger uppgifter om hyrorna och sköter bokningen.

Utrymmen och anläggningar som kan bokas via fritidsbyrån

  • Holm fritidsgård; festsal, kaffekök, grupprum, klassrum, motionssal, omklädningsutrymmen/bastu
  • Furuholmens fritidsgård: två aktivitetsutrymmen, kaffekök
  • Bosund fritidsgård:aktivitetsutrymme, kaffekök
  • Larsmo idrottspark: planer för fotboll och friidrott, omklädningsutrymmen.

Utrymmen som kan bokas via skolornas rektorer

  • Bosund skola; festsal, matsal, kök, klassrum
  • Näs skola; festsal, matsal, kök, klassrum
  • Cronhjelmskolan; festsal, matsal, kök, klassrum, auditorium
  • Holm skola; festsal, matsal, kök, klassrum
  • Risö skola; festsal, matsal, kök, klassrum

Länk till information om alla bokningsbara utrymmen och hyrestaxor, länk

Utrymmen som kan bokas via biblioteket

Ordna möte, kurs, seminarium, familjefest eller annan mindre tillställning i kommunens nya toppmoderna mötes- och konferensrum med kaffekök i Equity. Utrymmet kan fritt möbleras och har bord och 45 stolar samt AV-utrustning.

Hyran för konferensrummet är:

Aktörer i Equity, 1-3 timmar, 25 euro
Aktörer i Equity, 4-8 timmar, 50 euro

Utomstående, 1-3 timmar, 50 euro
Utomstående, 4-8 timmar, 100 euro

Kontakta biblioteket för visning, bokning, m.m. tfn 06-7857265
Beställning av servering till olika evenemang som ordnas i konferensutrymmet kan göras via Gourmetcafé Manna, kontaktuppgifterna hittas via Mannas facebooksida

Uthyrning av torget/ musik- och kulturscenen

Hyror och regler för torget/musik- och kulturscenen

 

 

(Sidan uppdaterad 16.08.2018, Kl 14:59)