Keskushallinto

Keskushallinto jakautuu eri osastoihin:

Yleinen osasto
Hoitaa valtuuston, hallituksen sekä jaostojen tekemien päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Henkilöstöosasto
Hoitaa kunnan henkilöstön asioita.

Sivistysosasto
Hallinnoi sivistystoimea johon koulujen lisäksi kuuluu kirjasto, kulttuuritoiminta, urheilu, vapaa-aika sekä nuorisotoiminta.

Päivähoito-osasto
Hoitaa lasten päivähoitoon, erityispäivähoitoon sekä iltapäivätoimintaan liittyviä asioita.

Ympäristöosasto
Hoitaa rakennusasioita ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita.Lupaviranomainen.

Tekninen osasto
Hoitaa vesi-, viemäri-, tie- ja kiinteistöasioita.

Vanhustenhoitoon, vammaishuoltoon ja muuhun sosiaalityöhön liittyviä asioita hallinnoi 1.1.2010 alkaen Pietarsaaren Sosiaali- ja terveysvirasto.

Elinkeinokysymykset
Hoidetaan Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordian kautta.

 

Ostopalvelut sopimuksen mukaan:

  • Keski-Pohjanmaan ja Petarsaaren alueen pelastuslaitos, Kokkola
  • Jätehuolto Ekorosk Oy
  • Perheneuvonta, perheasian neuvottelukeskus Pietarsaaressa
  • Sosiaaliasiamies, Pietarsaaren kaupunki
  • Velkasaneerausneuvoja, Pietarsaaren kaupunki
  • Lomittajapalvelu, Pedersören kunta
  • Eläinten huostaanotto/ Tuhnulan koirahoitola, Karbyntie 52, 68690 Sundby, puh. 046 6477975 tai 0400 368389

 

 

 

(Sivu päivitetty 30.06.2016, Klo 10:41)