6-vuotiaiden varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Päivähoito-osasto järjestää päivähoitoa/ vahaiskasvatusta 6- vuotiaille ennen esikoulua/esikoulun jälkeen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa kolulaisille vl 1-2 sekä erityisoppilaille mikäli huoltajat ovat ansiotyössä tai opiskelevat päätoimisesti.

Aamuhoito järjestetään yhdistetyissä ryhmissä 6-8 vuotiaille lapsille.
Päivähoitoa esikoulun jälkeen ja iltapäivähoitoa 6-vuotiaille ja koululaisille järjestetään esikoulun tiloissa. erillisissä toimintaryhmissä eri ohjaajien johdolla.
Toiminta alkaa 06.30 ja päättyy 16.30.

Lisätietoa esikoululaisten päivähoidosta aamu- ja iltapäivätoiminnasta 1.8.2017 alkaen varhaiskasvatuksen yksikköjohtaja Annette Mäenpää puh. 044-7217610.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan esimiehenä toimii 1.8.2017 alkaen Furuholmenin päiväkodin yksikköjohtaja Harriet Nylund puh. 044-721609.

Syksyllä 2019 hakemus hoidosta ennen/jälkeen esikoulun sekä koululaisten aamu/iltapäivätoimintaan on jätettävä viimeistään 18.2.2019.

Hakemukset osallistumisesta toimintaan jätetään sähköisessä muodossa alla olevan linkin kautta:

Hakemus koskien hoitoa ennen/jälkeen esikoulua (viimeistään 18.2.2019)

Hakemus aamu-/iltapäivätoimintaan koululaiset luokat 1-2 (viimeistään 18.2.2019)

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ennen-/ jälkeen esikoulun mikäli huoltaja on ansiotyössä tai opiskelee päätoimisesti.

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee päivähoitoa ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen maksu peritään seuraavasti:

Enint. 60 h/kuukausi (viikossa 1-14h) 50% maksusta 289 €
Enint. 86 h/kuukausi (viikossa 15-20h) 60% maksusta 289 €
Enint. 115 h/kuukausi (viikossa 21-27h) 70% maksusta 289 €
Enint. 149 h/kuukausi (viikossa 28-34h) 85% maksusta 289 €
150 h/kuukausi tai enemmän (viikossa 35h-) 100% maksusta 289 €

Maksu on ansiosidonnainen. Perheen ansiotiedot on jätettävä viimeistään 23.8.2019 sekä tiedot perheen koosta ennen perheen maksun määräytymistä.

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa koulun loma-aikana (joululoma, talviloma ja kesäloma) maksu peritään hoitotarpeen mukaan.

Lapsen tilapäisestä hoidosta peritään 9 €/päivä osapäivähoidosta ja 15 €/päivä kokopäivähoidosta.

1- ja 2-luokkalaisten aamu- ja/tai iltapäivähoitomaksu ei ole ansiosidonnainen.

Lapsi osallistuu:

enintään 2 h/päivä 80 €
enintään 3 h/päivä 100 €
enintään 4 h/päivä 130 €
enintään 5 h/päivä 160 €
enintään 6 h/päivä 170 €
yli 6 h/päivä 200€

Maksu on 60 % vahvistetusta hoitomaksusta mikäli lapsi osallistuu toimintaan 1-10 päivää/kk, esim. 60 % 130 €:sta.

Maksu aamu- ja iltapäivätoiminnasta on yhdistetty yhdeksi maksuksi 1.8.2016 alkaen.

Perhe voi hakea vö 1-2 koululaisten aamu- ja iltapäivähoitomaksun alentamista perheen taloudellisten syiden perusteella. Vapaasti muotoiltu hakemukseen liitetään huoltajan tulonselvitys.

(Sivu päivitetty 08.02.2019, Klo 13:37)