Toimintamaksu

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee päivähoitoa ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen maksu peritään seuraavasti 1.8.2022 (enintään):

Enint. 60 h/kuukausi (viikossa 1-14h) 50% maksusta 295 €
Enint. 86 h/kuukausi (viikossa 15-20h) 60% maksusta 295 €
Enint. 115 h/kuukausi (viikossa 21-27h) 70% maksusta 295 €
Enint. 149 h/kuukausi (viikossa 28-34h) 85% maksusta 295 €
150 h/kuukausi tai enemmän (viikossa 35h-) 100% maksusta = 295 €

Maksu on ansiosidonnainen. Perheen ansiotiedot on jätettävä viimeistään kun toiminta alkaa sekä tiedot perheen koosta ennen perheen maksun määräytymistä.

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa koulun loma-aikana (joululoma, talviloma ja kesäloma) maksu peritään hoitotarpeen mukaan.

Lapsen tilapäisestä hoidosta peritään 9 €/päivä osapäivähoidosta ja 15 €/päivä kokopäivähoidosta.

1- ja 2-luokkalaisten aamu- ja/tai iltapäivähoitomaksu ei ole ansiosidonnainen.

Lapsi osallistuu:

enintään 42h/kk (noin 2 h/päivä) 80 €
enintään 63h/kk (noin 3 h/päivä) 100 €
enintään 84h/kk (noin 4 h/päivä) 130 €
enintään 105h/kk (noin 5 h/päivä) 160 €
enintään 126h/kk (noin 6 h/päivä) 170 €
enintään 147h/kk (noin 7h/päivä) 200€

Maksu on 60 % vahvistetusta hoitomaksusta mikäli lapselle on suunniteltu läsnäolo Päikyssä tai lapsi osallistuu toimintaan 1-10 päivää/kk, esim. 60 % 130 €:sta.

Maksu aamu- ja iltapäivätoiminnasta on yhdistetty yhdeksi maksuksi 1.8.2016 alkaen.

Perhe voi hakea 1.-2. -luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoitomaksun alentamista perheen taloudellisten syiden perusteella. Vapaasti muotoiltu hakemukseen liitetään huoltajan tulonselvitys.

 

 

 

(Sivu päivitetty 22.02.2022, Klo 10:32)