Varhaiskasvatus

Luodon kunta tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.

Kaikilla Luotolaisilla 1-6 vuotiailla lapsilla on oikeus vähintään 20 tuntiin varhaiskasvatukseen viikottain 1.8.2016 alkaen. Ansiotyössä olevalla tai opiskelevalla huoltajalla on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen viikossa.

Mikäli yksi huoltaja on kotona tarjotaan 20 tuntia/viikkossa varhaiskasvatusta seuraavasti:  

5 p/v. klo 8.30-12.30 (vaiht. klo 8.45-12.45)

tai

2 p/v. 8.00-16.00 sekä 1 p/v. klo 8.00-12.00 (vaiht. klo 12.00-16.00)

Kunta päättää mitkä päivät lapsi osallistuu yksikön varhaiskasvatustoimintaan. Näin toimitaan mikäli valitaan vaihtoehto 2, eli 2 kokopäivää ja 1 puolipäivä viikossa. 

Hakemus ruotsinkieliseen päivähoitoon on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi on päivähoitopaikan tarpeessa. Tapauksissa joissa hoitoajan pitutta on vaikea ennakoida (esim. lyhyet työsuhteet, opiskelu) hakemus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Hakemus jätetään päivähoito-osastolle. Päivähoitomaksu lasketaan perheen tulojen mukaan. Hakemus jätetään sähköisesti, mutta lomakkeen löytyy myös lomakearkisostamme.

Lomakkeet

Kunta ostaa päivähoitopaikan Pietarsaaren kaupungilta mikäli lapsen äidinkielenä on suomi. Ottakaa yhteyttä Luodon kunnan päivähoito-osastoon.

Malin Stenman
Varhaiskasvatusjohtaja

Annette Mäenpää
Varhaiskasvatusyksikön johtaja (perhepäivähoito, hakemukset, sijoitukset, maksut)

(Sivu päivitetty 08.02.2019, Klo 13:13)