Varhaiskasvatus

Luodon kunta tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.

Kaikilla 10 kk - 5 v. lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Esikoululaisilla on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen ennen/jälkeen esikoulun.

Hakemus ruotsinkieliseen päivähoitoon on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi on päivähoitopaikan tarpeessa. Tapauksissa joissa hoitoajan pitutta on vaikea ennakoida (esim. lyhyet työsuhteet, opiskelu) hakemus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Hakemus jätetään sähköisesti kunnan verkkosivuilla, osoiosta Päivähoitohakemus. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

Lomakkeet

Kunta ostaa päivähoitopaikan Pietarsaaren kaupungilta mikäli lapsen äidinkielenä on suomi. Ottakaa yhteyttä Luodon kunnan päivähoito-osastoon.

Malin Stenman
Varhaiskasvatusjohtaja

Annette Mäenpää
Varhaiskasvatusyksikön johtaja (perhepäivähoito, hakemukset, sijoitukset, maksut)

(Sivu päivitetty 10.08.2020, Klo 13:26)