Varhaiskasvatus

Luodon kunta tarjoaa monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.

Kaikilla 10 kk - 5 v. lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Esikoululaisilla on oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen ennen/jälkeen esikoulun.

Hakemus ruotsinkieliseen päivähoitoon on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi aloittaa toiminnassa. Hakemus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti tapauksissa joissa hoitoajan pitutta on vaikea ennakoida. Hakemus jätetään sähköisesti kunnan verkkosivuilla, osiosta Päivähoitohakemus. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan.

Toimintavuosi 2021 alkaa keskiviikkon 4.8.2021.

Lapsiperheiden palveluohjauksesta vastaa Annette Mäenpää.

Lomakkeet

Kunta ostaa päivähoitopaikan Pietarsaaren kaupungilta mikäli lapsen äidinkielenä on suomi. Ottakaa yhteyttä Luodon kunnan varhaiskasvatusosastoon.

Malin Stenman
Varhaiskasvatusjohtaja

Annette Mäenpää
Varhaiskasvatusyksikön johtaja (perhepäivähoito, hakemukset, sijoitukset, maksut)

 

(Sivu päivitetty 16.09.2021, Klo 11:54)