Päikky

Luodon kunnan varhaiskasvatuksessa, täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen/jälkeen esikoulun sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on käytössä sähköinen sisäänkirjautumis- ja hoitovarausjärjestelmä.

Järjestelmä on nimeltään Päikky ja läsnäolokirjautuminen tapahtuu päiväkodin matkapuhelimen kautta. Kirjautuminen puhelimen kautta tapahtuu lapsen saapuessa päivähoitoon ja lähtiessä päiviähoidosta.

Päikky toimii myös Luodon kunnan/yksikön ja lasten huoltajien välisenä virallisena tiedotuskanavana. Ystävällisesti tarkistakaa aina ne ilmoitukset jotka lapsenne yksikkö on lähettänyt.

Perhe voi varata Päikyssä läsnäolotunteja kuukaudeksi ostettujen tuntien/kirjallisen päätöksen mukaan. Perheen varaus Päikyssä on erittäin tärkeä henkilökunnan työtuntien suunnittelun kannalta . Toivomme, että perheet varaisivat mahdollisimman oikeita osallistumisaikoja lasten viikottaiseen  varhaiskasvatukseen.

Järjestelmään kuuluu myös hoitovaraustoiminto. Huoltajat kirjautuvat tietokoneella Päikky-järjestelmään jossa lapsen hoitoaikavaraus tehdään. Seuraavan viikon hoitoajat varataan Päikyssä viimeistään viikko etukäteen sunnuntaina klo 24:00. Huoltajat saavat järjestelmän käyttöohjeet kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen.

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty käyttämään kyseistä järjestelmää koska näin voidaan tehostaa hallintoa ja näin ollen vapauttaa lisää aikaa lapsiryhmien parissa työskentelyyn. Rekisteröintiä käytetään kuukausimaksun laskutuksen perustana sekä henkilöstön työaikataulujen suunnittelussa. Lisätietoa Päikky-järjestelmästä antaa päiväkodin johtaja.

Huoltajan kirjautuminen Päikkyyn

Sovellus toimii selaimilla Chrome, Firefox ja Safari. Päikky ei toimi Internet Explorer selaimella.

 

Tietoa luotolaisille vanhemmille

Luodon kunnan varhaiskasvatuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hallinto-ohjelma vaihtuu 1.10.2022-

Tämä vaikuttaa Teihin asiakkaanaa seuraavasti:

-          Jos sovitut kuukausittaiset tunnit ylittyvät laskutetaan perhettä heti käyttöä vastaavan maksuluokan mukaisesti.

-          Uusi sopimus solmitaan, jos ylitys toistuu myös seuraavan kalenterikuukauden aikana.

-          Kuukausittaisiin tunteihin lasketaan suunniteltu läsnäoloaika Päikyssä, toiminnassa käytetyt suunnittelemattomat tunnit (esimerkiksi aikaisempi saapuminen tai myöhempi hakeminen), suunnitellun läsnäolon aikana tapahtuvat suunnittelemattomat poissaolot sekä sairaspoissaolot.  

-          Tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksun vahvistamiseksi jätetään sähköisesti kunnan verkkosivuilla.

-          Hoitopaikan irtisanominen jätetään sähköisesti kunnan verkkosivuilla. Irtisanominen tulisi mielellään jättää viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi lopettaa.

-          Muutokset sovitusta kuukausittaisesta tuntimäärästä varhaiskasvatuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa jätetään sähköisesti kunnan verkkosivuilla. 

-          Perheen vastuulla on ilmoittaa perheen tulotiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Mahdolliset kysymykset osoitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukselle puh. 044-7217610.

(Sivu päivitetty 22.09.2022, Klo 16:09)