Päikky

Luodon kunnan varhaiskasvatuksessa, täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen/jälkeen esikoulun sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on käytössä sähköinen sisäänkirjautumis- ja hoitovarausjärjestelmä.

Järjestelmä on nimeltään Päikky ja läsnäolokirjautuminen tapahtuu päiväkodin matkapuhelimen kautta. Kirjautuminen puhelimen kautta tapahtuu lapsen saapuessa päivähoitoon ja lähtiessä päiviähoidosta.

Perhe voi varata Päikyssä läsnäolotunteja kuukaudeksi ostettujen tuntien/kirjallisen päätöksen mukaan. Perheen varaus Päikyssä on erittäin tärkeä henkilökunnan työtuntien suunnittelun kannalta . Toivomme, että perheet varaisivat mahdollisimman oikeita osallistumisaikoja lasten viikottaiseen  varhaiskasvatukseen.

Järjestelmään kuuluu myös hoitovaraustoiminto. Huoltajat kirjautuvat tietokoneella Päikky-järjestelmään jossa lapsen hoitoaikavaraus tehdään. Seuraavan viikon hoitoajat varataan Päikyssä viimeistään viikko etukäteen sunnuntaina klo 24:00. Huoltajat saavat järjestelmän käyttöohjeet kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen.

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty käyttämään kyseistä järjestelmää koska näin voidaan tehostaa hallintoa ja näin ollen vapauttaa lisää aikaa lapsiryhmien parissa työskentelyyn. Rekisteröintiä käytetään kuukausimaksun laskutuksen perustana sekä henkilöstön työaikataulujen suunnittelussa. Lisätietoa Päikky-järjestelmästä antaa päiväkodin johtaja.

(Sivu päivitetty 10.08.2020, Klo 13:57)