Päikky

Luodon kunnan varhaiskasvatuksessa, täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen/jälkeen esikoulun sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on käytössä sähköinen sisäänkirjautumis- ja hoitovarausjärjestelmä.

Järjestelmä on nimeltään Päikky ja läsnäolokirjautuminen tapahtuu päiväkodin matkapuhelimen kautta. Kirjautuminen puhelimen kautta tapahtuu lapsen saapuessa päivähoitoon ja lähtiessä päiviähoidosta.

Päikky toimii myös Luodon kunnan/yksikön ja lasten huoltajien välisenä virallisena tiedotuskanavana. Ystävällisesti tarkistakaa aina ne ilmoitukset jotka lapsenne yksikkö on lähettänyt.

Perhe voi varata Päikyssä läsnäolotunteja kuukaudeksi ostettujen tuntien/kirjallisen päätöksen mukaan. Perheen varaus Päikyssä on erittäin tärkeä henkilökunnan työtuntien suunnittelun kannalta . Toivomme, että perheet varaisivat mahdollisimman oikeita osallistumisaikoja lasten viikottaiseen  varhaiskasvatukseen.

Järjestelmään kuuluu myös hoitovaraustoiminto. Huoltajat kirjautuvat tietokoneella Päikky-järjestelmään jossa lapsen hoitoaikavaraus tehdään. Seuraavan viikon hoitoajat varataan Päikyssä viimeistään viikko etukäteen sunnuntaina klo 24:00. Huoltajat saavat järjestelmän käyttöohjeet kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen.

Varhaiskasvatuksessa on siirrytty käyttämään kyseistä järjestelmää koska näin voidaan tehostaa hallintoa ja näin ollen vapauttaa lisää aikaa lapsiryhmien parissa työskentelyyn. Rekisteröintiä käytetään kuukausimaksun laskutuksen perustana sekä henkilöstön työaikataulujen suunnittelussa. Lisätietoa Päikky-järjestelmästä antaa päiväkodin johtaja.

Huoltajan kirjautuminen Päikkyyn

Sovellus toimii selaimilla Chrome, Firefox ja Safari. Päikky ei toimi Internet Explorer selaimella.

(Sivu päivitetty 09.02.2021, Klo 13:58)