Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa.Vanhemmat päättävät mikäli lapsi osallistuu toimintaan. Esikouluopetus on Luodossa osa sivistysosaston/koulujen toimintaa, josta koulujen rehtorit ovat vastuussa. Mutta esikoulutoiminta on myös osa varhaiskasvatusta ja esikoululaisilla on 6-vuotiaina vielä samat oikeudet kuin varhaiskasvatukseen kuuluvat nuoremmat lapset. Esikouluopetukseen osallistuminen on pakollista 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Valtakunnalliset perusteet on laadittu ja hyväksytty joulukuussa 2018.

Paikallinen varhaiskasvatussunnitelma on laadittu yhteistyössä Uudenkaarlepyyn, Kruunupyyn, Pedersören, Pietarsaaren ja Luodon kanssa. Suunnitelma otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa 1.8.2019.

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

 

 

(Sivu päivitetty 20.09.2021, Klo 16:20)