Näringslivsstatistik

Näringsstrukturen 2015, arbetsplatser enligt näringsgren

Primärnäringarna   3,7 %
Förädling/industri   37,6 %
Service  57,4 %
Okänd   1,3 %

 

Arbetsplatser i kommunen 2014

Andelen sysselsatt arbetskraft i kommunen var 2 194 personer, varav inom kommunen sysselsatta 29,5 %.

 

Sysselsättningsläget, novembeber månad

Arbetslösa, % 

2017

2018

Larsmo                  2,4 2,0
Österbotten 7,0 5,7
Hela landet 10,3 8,7

 

Från den 1.7.2013 ingår även antalet permitterade i arbetslöshetsstatistiken.

År 2017 var arbetslöshetsgraden i Larsmo 3,13 %.

 

Företag i Larsmo

I Larsmo verkar ungefär 290 företag, de största inom båtbranchen. Länk till företagsregister.

 

(Sidan uppdaterad 16.01.2019, Kl 10:09)