Service till företag

Utvecklingsbolaget Concordia ger stöd och rådgivning år företagare.


I kommunen finns industriområden i Bosund, Eugmo (Gammelhagen) och på Lilla Furuholmen. Förfrågningar gällande industritomter riktas till tekniska avdelningen.

(Sidan uppdaterad 08.01.2014, Kl 14:44)