Julkiset hankinnat

Haluatko toimittaa tuotteita tai palveluja Luodon kunnalle? Täältä löydät tieota kunnan hankintaperiaatteista ja suuntaviivoista.

Luodon kunnanhallitus hyväksyi 18.8.2008 sekä Kuntaliiton ja hankintalain ohjeistamat yleiset hankintaohjeet että Luodon kunnan soveltamisohjeet.

Hankintalainsäädäntö muuttui  1.6.2010 kun kansallisten hankintojen kynnysarvoa korotettiin 30 000 euroon.

Yleiset hankintaohjeet 30 000 euroa ylittävissä hankinnoissa

Linkki Kuntaliiton hankinnat.fi-verkkosivuille

[contact_member,name="Carola Löf",id=8,details=Name-Designation-Phone-MobilePhone-Email]

 

(Sivu päivitetty 08.02.2019, Klo 12:55)