Avustukset ja stipendit

Luodon kunta myöntää erillaisia avustuksia  kunnassa säännöllistä toimintaa harjoittaville aatteellisille yhdistyksille.
Yhdistyksen/yhteisön rakenne tulee perustua esim yhdistyslain mukaisiin yleisesti hyväksyttyihin demokraattisiin periaatteisiin.
Avustushakemus edellyttää myös, että yhdistys dokumentoi toimintaansa kunnan päättämällä tavalla. Kulttuuri- ja vapaa-ajan avustuksia haettaessa käytetään kunnan hakemuslomakkeita. 
Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa harjoittavat yhdistykset tulisivat hakemukseen myös liittää seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän ehkäisemisen ja siihen puuttumisen toimintaopas.

Yleiset toiminta-avustukset
Kunnanhallitus päättää vuoden vaihteessa yleisistä toiminta-avustuksista. Vapaasti muotoiltu hakemus jätetään viimeistään syyskuun loppuun mennessä vuotta ennen jotta avustukset voitaisiin huomioida seuraavan vuoden talousarviossa. Hakemus on perusteltava ja toimintasuunnitelma, edelisvuoden tilinpäätös sekä toimintakertomus liitetään hakemukseen. 

Kulttuuri
Toiminta-avustusta voivat hakea kunnassa rekisteröidyt paikalliset kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset. Stipendiä voivat hakea kunnassa toimivat ryhmät ja yksityiset kulttuurinharjoittajat.
Kunnassa toimivat yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat hakea kunnalta toimintatukea ja stipendiä. Hakuaika on vuosittain tammi-helmikuussa. Hakemukseen liitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vapaa-ajan toiminta
Toiminta-avustusta voivat hakea kunnassa rekisteröidyt paikalliset lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa järjestävät nuoriso- ja urheiluyhdistykset. Terveyttä edistävän ja päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ostopalveluja voidaan hakea ympäri vuoden. Toiminta-avustukset maksetaan kahdessa erässä yleensä toukokussa ja elokuussa.
Hyvinvointipalvelujen jaosto myöntää nuoriso- ja liikuntatyötä  tekeville yhdistyksille harkinnanvaraista toimintatukea perustuen edellisvuoden toimintaan. Avustuspäätöksessä huomioidaan ensisijaisesti yhdistyksen nuorille alle 18 vuotiaille suunnattua säännöllistä ja ohjattua toimintaa. Lisätietoa avustuskriteereistä (ruots.).
Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa koskevat avustukset ovat vuosittain haettavissa tammi-helmikuussa. Hakemukseen liitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio johon avustusta haetaan. Nuoriso-, liikunta- ja raittiustoiminnan toiminta-avustushakemukseen liitetään selvitys kirjatuista toimintakäynneistä. 

 

 

(Sivu päivitetty 31.01.2020, Klo 10:39)