Avustukset ja stipendit

Luodon kunta myöntää erillaisia avustuksia  kunnassa säännöllistä toimintaa harjoittaville aatteellisille yhdistyksille.
Yhdistyksen/yhteisön rakenne tulee perustua esim yhdistyslain mukaisiin yleisesti hyväksyttyihin demokraattisiin periaatteisiin.
Avustushakemus edellyttää myös, että yhdistys dokumentoi toimintaansa kunnan päättämällä tavalla. Kulttuuri- ja vapaa-ajan avustuksia haettaessa käytetään kunnan hakemuslomakkeita. 
Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa harjoittavat yhdistykset tulisivat hakemukseen myös liittää seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän ehkäisemisen ja siihen puuttumisen toimintaopas.

Yleiset toiminta-avustukset
Kunnanhallitus päättää vuoden vaihteessa yleisistä toiminta-avustuksista. Vapaasti muotoiltu hakemus jätetään viimeistään syyskuun loppuun mennessä vuotta ennen jotta avustukset voitaisiin huomioida seuraavan vuoden talousarviossa. Hakemus on perusteltava ja toimintasuunnitelma, edellisvuoden tilinpäätös sekä toimintakertomus liitetään hakemukseen. 

Kulttuuri
Toiminta-avustusta voivat hakea kunnassa rekisteröidyt paikalliset kulttuuri- ja kotiseutuyhdistykset. Stipendiä voivat hakea kunnassa toimivat ryhmät ja yksityiset kulttuurinharjoittajat.
Kunnassa toimivat yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat hakea kunnalta toimintatukea ja stipendiä. Hakuaika on vuosittain tammi-helmikuussa. Hakemukseen liitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Vapaa-ajan toiminta
Toiminta-avustusta voivat hakea kunnassa rekisteröidyt paikalliset lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa järjestävät nuoriso- ja urheiluyhdistykset. Terveyttä edistävän ja päihteiden käyttöä ehkäisevän työn ostopalveluja voidaan hakea ympäri vuoden. Toiminta-avustukset maksetaan kahdessa erässä yleensä toukokussa ja elokuussa.
Hyvinvointipalvelujen jaosto myöntää nuoriso- ja liikuntatyötä  tekeville yhdistyksille harkinnanvaraista toimintatukea perustuen edellisvuoden toimintaan. Avustuspäätöksessä huomioidaan ensisijaisesti yhdistyksen nuorille alle 18 -vuotiaille suunnattua säännöllistä ja ohjattua toimintaa. Lisätietoa avustuskriteereistä (ruots.).
Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa koskevat avustukset ovat vuosittain haettavissa tammi-helmikuussa. Hakemukseen liitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja edellisvuoden tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio johon avustusta haetaan. Nuoriso-, liikunta- ja raittiustoiminnan toiminta-avustushakemukseen liitetään selvitys kirjatuista toimintakäynneistä. 

Urheilustipendit
Hyvinvointipalvelujen jaostao palkitsee SM-saavutukset kunnanhallituksen määrittämien periaatteiden mukaan. 16 vuotta täyttäneet urheilijat palkitaan SM-mitalitason suorituksista olympialaislajeissa sekä suunnistuksessa. Stipendin myöntäminen edellyttää Luodossa asuminen vähintään vuoden (eli kuntaan on pitänyt muuttaa edellisenä vuotena viimeistään 31.12.). Mitalistien palkitsiminen tapahtuu kerran vuodessa joulukuussa kutsumalla heidät (myös veteraaniluokkien mitalistit) kunnan järjestämään tapahtumaan.
16 vuotta täyttäneet senioriluokkaan asti (ei veteraanitaso, lajit jossa veteraaniluokka alkaa 30 vuotiaasta luokitellaan veteraanitasoksi) saavat myös  stipendisumman.

Hyvinvointipalvelujen jaosto jakaa myös vuosittain urheilustipendin nuorille urheilijoille:

1 stipendi yleisurheilua, suunnistusta tai hiihtolajia edustavalle nuorelle.
1 stipendi jalkapalloa edustavalle nuorelle. 
1 stipendi jääkiekkoa edustavalle nuorelle.
1 stipendi vapaavalinnaista urheilulajia edustavalle nuorelle.

Caroline Smedberg
Hyvinvointipalvelujen johtaja
Tavattavissa ma-ke, pe

 

 

(Sivu päivitetty 09.03.2021, Klo 09:46)