Keskushallinto

Keskushallinto jakautuu eri osastoihin:

Yleishallinto
Hoitaa valtuuston, hallituksen sekä jaostojen tekemien päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Henkilöstöhallinto
Hoitaa kunnan henkilöstöasioita.

Taloushallinto
Talous, sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Koulutushallinto
Perusopetuslain ja esikoulutoimintaa koskevan lainsäädännön ja varhaiskasvatuslain mukaiset kunnan tehtävät. Myös lukiokoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen
liittyviä tehtäviä.

Varhaiskasvatushallinto
Varhaiskasvatus, aamu- ja iltapäivätoiminta, erityispäivähoito, puistotoimintaa-  ja lasten kotihoitoon liittyviä asioita.

Hyvinvointipalvelut
Nuorisotyö, urheilu ja päihde-ehkäisytyö, kulttuuri- ja kirjastotoiminta, paikallishistoriallinen arkisto, vapaaseen koulutukseen sekä matkailuun ja markkinointiin liittyvät asiat.

Tekninen hallinto
Hoitaa vesi-, viemäri-, tie- ja kiinteistöasioita. Hoitaa myös rakennusasioita ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita.Lupaviranomainen.

Terveydenhuolto, vanhustenhoitoon, vammaishuoltoon ja muuhun sosiaalityöhön liittyviä asioita hallinnoi 1.1.2022 alkaen Pohjanmaan hyvinvointialue.

Elinkeinokysymykset
Hoidetaan Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordian kautta.

 

Ostopalvelut sopimuksen mukaan:

 

 

 

(Sivu päivitetty 18.05.2022, Klo 11:04)