Keskushallinto

Keskushallinto jakautuu eri osastoihin:

Yleishallinto
Hoitaa valtuuston, hallituksen sekä jaostojen tekemien päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Henkilöstöhallinto
Hoitaa kunnan henkilöstöasioita.

Taloushallinto
Talous, sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Sivistyshallinto
Hallinnoi sivistystoimea johon koulujen lisäksi kuuluu kirjasto, kulttuuritoiminta, urheilu, vapaa-aika sekä nuorisotoiminta.

Varhaiskasvatushallinto
Hoitaa lasten varhaiskasvatukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan, erityispäivähoitoon, puistotoimintaan  ja lasten kotihoitoon liittyviä asioita.

Tekninen hallinto
Hoitaa vesi-, viemäri-, tie- ja kiinteistöasioita. Hoitaa myös rakennusasioita ja ympäristönsuojeluun liittyviä asioita.Lupaviranomainen.

Vanhustenhoitoon, vammaishuoltoon ja muuhun sosiaalityöhön liittyviä asioita hallinnoi 1.1.2010 alkaen Pietarsaaren Sosiaali- ja terveysvirasto.

Elinkeinokysymykset
Hoidetaan Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordian kautta.

 

Ostopalvelut sopimuksen mukaan:

 

 

 

(Sivu päivitetty 08.02.2019, Klo 10:24)