Laskutus

Luodon kunnan toimittamat laskut

Lasku suoraan verkkopankkiin
Asiakas voi saada Luodon kunnalta laskuja suoraan verkkopankkiin, jonka jälkeen tilinumeron, viitenumeron tai muiden tietojen ilmoittaminen ei ole tarpeellista tietojen löytyessä sähköisestä laskusta. Eräpäivämäärää ja summaa voidaan muokata.
Laskuerittely löytyy verkkopankistanne. Laskut säilytetään sähköisessä arkistossa, mutta voitte myös halutessanne tulostaa tai tallentaa ne omalle tietokoneellenne.

Palvelun käyttöönotto tapahtuu omassa verkkopankissanne pankin ohjeiden mukaisesti. Sähköinen laskustusjärjestelmä on käytössä kaikissa pankeissa ja on kätevä vaihtoehto.

Maksamattomat laskut ja perintä
Luodon kunta muistuttaa yhden kerrran maksamattomista laskuista (muistutusmaksu 5 €), jonka jälkeen toimeksianto siirtyy Cash-In Cosultingille, joka Luodon kunnan toimeksiannosta suorittaa vapaaehtoiset ja oikeudelliset perintätoimenpiteet ja vastaanottaa ja kuittaa suoritetut maksut.

Luodon kunnalle osoitetut laskut

Luodon kunta vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja:
Verkkolaskuosoite:

Välittäjä Nordea NDEAFIHH
FI1220151800122605

Luodon kunnan laskutusosoite paperilaskuille:
Luodon kunta
Pohjoinen Luodontie 30
68570 Luoto

Tarkistakaa, että jokaisesta laskusta löytyy tilaajan antamat viitetiedot (neljä numeroa). Laskut ja mahd. liitteet lähetetään aina samaan osoitteeiseen. Mikäli liitteitä ei voida toimittaa sähköisessä muodossa on ne lähetettävä yllä mainittuun osoitteeseen.

Lähetettyihin laskuihin liittyviin kysymyksiin vastaa tilaaja.

Laskuihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä teitä palvellaan kunnan infopisteessä/vaihdeessa 06 7857111. 

Finvoice-tidedostoa koskeva ohje

Pienten hankintojen välttäminen
Pyrimme keskittämään ostolaskuja vähentääksemme käsittelykustannuksia.
50 euroa pienempiä laskuja ei tulisi esiintyä. Tilaajan on maksettava ennakkoon mahdolliset pienhankinnat ja saatava ne korvattua jälkikäteen.

(Sivu päivitetty 30.10.2019, Klo 15:14)