Kuntavaalit 2021

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Ehdokaslistat

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Äänestäminen vaalipäivänä 13.6.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Luodon kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen. Näiden äänestysalueiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue / Äänestyspaikka

 • Risö / Risön koulu, Storströminkuja 28
 • Holm / Equityn kokoushuone, Pajutie 2
 • Eugmo / Näsin koulu, Näsintie 19
 • Bosund / Bosundin koulu, Koulutie 13    

Vaalipäivän äänestys aloitetaan klo 9.00, ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti klo 20.00:een. Äänestysalue ilmenee äänioikeutetulle lähetetystä ilmoituskortista, joka on hyvä ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Vaalipäivänä karanteenissa tai eristyksessä olevat pyydetään ottamaan yhteyttä keskusvaalilautakuntaan, yhteystiedot löytyvät alta.

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa siis todistus henkilöllisyydestä mukaanne. Myös ilmoituskortti äänioikeudesta on hyvä ottaa mukaan äänestykseen.

Ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021

Kuntavaalien kahden viikon aikana suoritettava ennakkoäänestys alkaa 26.5.2021 ja päättyy 8.6.2021.

Equityn kokoushuone Holmin kirjastossa, Pajutie 2

 • Keskiviikko - perjantai 26.–28.5.2021 klo 9.00–17.00
 • Lauantai - sunnuntai 29.–30.5.2021 klo 10.00–14.00
 • Maanantai - perjantai 31.5.–4.6.2021 klo 9.00–17.00
 • Lauantai - sunnuntai 5.–6.6.2021 klo 10.00–14.00
 • Maanantai - tiistai 7.–8.6.2021 klo 9.00–17.00

Ennakkoäänestyksen aikana aukioloajan kaksi ensimmäistä tuntia rauhoitetaan ensisijaisesti koronavirustaudin riskiryhmille.

Äänestettäessä ennakkoon on henkilöllisyyspaperit ja mahdollisuuksien mukaan ilmoituskortti otettava mukaan.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista. Vuoden 2021 kuntavaaleissa ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Linkit

Luodon keskusvaalilautakunta

sihteeri Johanna Holmbäck, puh. 06 7857211, 044 7877 211

 

(Sivu päivitetty 18.05.2021, Klo 15:45)