Viestintä

Viestinnän tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, päätöksistä ja suunnitelmista sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Viestintä tukee Luodon kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on

-          Hyvän imagon ja myönsteisten mielikuvien ylläpitäminen

-          Jakaa myönteisiä kertomuksia jotka inspiroivat

-          Luoda helposti saatavilla olevaa tietoa kaikille

Viestintäkanavamme ovat:

-          verkkosivut
-          sosiaalinen media (facebook, instagram)
-          kuntalehti
-          kunnantalon ilmoitustaulu
-          markkinointi- ja vietintämateriaalit
-          esitteet ja julkaisut
-          tiedotustilaisuudet
-          lehdistötiedotteet

(Sivu päivitetty 21.12.2020, Klo 13:37)