Ajankohtaista

Anöskan om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet
26.02.2021, Klo 13:00

Anöskan om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Kultur
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma kultur- och hembygdsföreningar samt grupper och enskilda kulturutövare i kommunen.

Fritidsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden verksamhet riktad till barn och ungdomar.

Ansökan böra vara sektionen för välfärdstjänster tillhanda senast måndagen den 1 mars 2021.

OBSERVERA att bidragskriterierna och blanketterna har blivit uppdaterade. Alla ansökningar bör göras på de nya blanketterna.

Ansökningblankett för kulturbidrag 2021 (ifyllnadsbar pdf-blankett)
Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdoms- och idrottsverksamhet 2021(ifyllnadsbar pdf-blankett)

Kriterier för verksamhetsbidrag för fritidsverksamhet 2021

 

Ta kontakt om ni har frågor kring de nya bidragskriterierna eller ansökningsblanketterna.

Caroline Smedberg
Hyvinvointipalvelujen johtaja
Tavattavissa ma-ke, pe

Takaisin Ajankohtaista-sivulle