Ajankohtaista

Boka träningstider i Larsmo idrottspark
28.03.2019, Klo 14:53

Boka träningstider i Larsmo idrottspark

Uthyrning av konstgräsplanen och prestationsplatser inleds snarast när planen kan öppnas.

Uthyrning av naturgräsplanen sker under tiden 1.6-20.9.

Ansökan om träningstider inlämnas på uppgjord blankett senast tisdagen den 30.4 till tekniska avdelningen.

Kontakta bokningsansvarig kanslist Jenny Hjulfors tfn 06-7857223 som ansvarar för fördelning av regelbundna träningstider och tar emot ansökningar om tillfällig uthyrning av planer för ex. friluftsdagar.

Ansökningsblanketten erhålls via det elektroniska blankettregistret eller vid kommunkansliets info.

Information om hyrorna: https://www.larsmo.fi/assets/Uploads/Hyror-12.2.2018.pdf

Bokningsblankett: https://www.larsmo.fi/beslutsfattande-och-forvaltning/forvaltning/blanketter/blanketter/blanketter-fritid

 

Takaisin Ajankohtaista-sivulle